Uanmodede henvendelser

Indhentelse af samtykke

For at kunne henvende sig lovligt til en forbruger eller andre for at sælge sine varer eller markedsføre sig, skal virksomheder have modtagerens samtykke, dvs. deres godkendelse til, at virksomheden henvender sig.

Når en virksomhed gerne vil henvende sig telefonisk til en forbruger eller elektronisk til forbrugere mv. for at sælge eller markedsføre enten sig selv eller sine varer/ydelser, skal virksomheden først have modtagerens samtykke, dvs. godkendelse til, at virksomheden henvender sig. Elektroniske henvendelser foregår fx via mail, sms, mms, visse henvender på sociale medier mm.

Med et samtykke undgår virksomheden at bryde reglerne om uønskede telefoniske henvendelser og reglerne om spam.

Læs om spam

Krav til at indhente et samtykke

Forbrugere og andre modtagere kan give deres accept (samtykke) til, at en bestemt virksomhed må kontakte dem. Der findes dog nogle krav til, hvordan en virksomhed kan indhente denne accept.

  • Det skal være klart og tydeligt for forbrugeren og andre modtagere, at han/hun siger ja tak til at modtage henvendelser, der har til formål at sælge varer eller brande en virksomhed. Det må derfor ikke være skjult, sløret og uklart eller gemt i konkurrencer, handelsvilkår, betingelser eller lignende.
  • Forbrugeren og andre modtagere skal aktivt sige ja. Det er ikke nok at henvise til virksomhedens generelle vilkår, hvor kunderne kan læse, hvad de siger ja til. Det skal fremgå tydeligt der, hvor forbrugeren giver sine oplysninger, og kunden skal aktivt krydse et ”ja tak” af. Et afkrydsningsfelt må altså ikke være afkrydset på forhånd.
  • Forbrugeren og andre modtagere skal kende navnet på den virksomhed, som gerne vil kontakte forbrugeren mv. Hvis en virksomhed indhenter et samtykke til, at flere virksomheder må kontakte forbrugeren mv., så skal det oplyses klart, hvem disse virksomheder er.
  • Før forbrugeren eller andre modtagere giver sin accept, skal det tydeligt oplyses, hvordan forbrugeren kan blive kontaktet. Dvs. om virksomheder ringer, sender en mail eller en sms. Det betyder også, at hvis en virksomhed indhenter et samtykke til at måtte ringe til en forbruger, må der ikke også sendes en mail til forbrugeren.
  • Forbrugeren eller andre modtagere skal oplyses om, hvilke produkter eller produktkategorier en virksomhed vil markedsføre.
  • Samtykket skal være givet frivilligt.
  • Forbrugeren og andre modtagere skal oplyses om, at et samtykke kan trækkes tilbage.

Man kan ikke give et samtykke på andres vegne. Det betyder fx, at hvis en forbruger siger til en virksomhed, at forbrugerens ven kunne være interesseret i at høre mere om virksomheden, så vil det alligevel ikke være lovligt for virksomheden kontakte vennen.

Det er lovligt at belønne en person for at give et samtykke med et lod i en konkurrence. Det skal dog være lige så tydeligt, at personen giver samtykke, som at personen kan vinde en præmie.

Læs om samtykke indhentet i konkurrencer

Nemt og gratis at fortryde et "ja tak"

En modtager, der tidligere har accepteret at modtage elektroniske reklamer eller telefonopkald fra virksomheder, kan altid trække sin accept tilbage.

Samtlige af virksomhedens elektroniske henvendelser skal indeholde specifikke oplysninger om, hvordan modtageren kan frabede sig fremtidige henvendelser, dvs. trække sin godkendelse tilbage.

Det skal være nemt for forbrugeren og andre modtagere at trække sit samtykke tilbage, og virksomheden må ikke kræve gebyrer. En nem adgang til at fortryde et ”ja tak” kan fx være et frameldelseslink i mailen eller oplysning om en mailadresse, som modtageren kan skrive til for at trække sit samtykke tilbage. Det skal som minimum være muligt at tilbagekalde samtykket på samme medie, som markedsføringen bliver sendt fra. Sender en virksomhed markedsføring på sms, skal modtageren kunne tilbagekalde sit samtykke via sms.

 

Til forbrugeren

Hvorfor mener virksomheder, at jeg har givet samtykke?

Forbrugerombudsmanden ser flere forskellige årsager til, at forbrugeren bestrider, at han/hun har givet et samtykke.

Det kan være fordi forbrugeren har givet et samtykke i en konkurrence, som forbrugeren ikke kan huske at have deltaget i.

Hvis der er tale om et ”gammelt samtykke”, som er givet i en konkurrence, og samtykket ikke er blevet anvendt i over et år, er det Forbrugerombudsmandens vurdering, at samtykket er bortfaldet på grund af passivitet, dvs. samtykket ikke lovligt kan bruges.

Det kan også være, fordi forbrugeren har deltaget i en konkurrence, hvor forbrugeren ikke vidste, at han/hun gav samtykke til at modtage markedsføring ved at deltage. Hvis forbrugeren ikke har vidst, at han/hun gav samtykke til at modtage markedsføring, da han/hun deltog i konkurrencen, vil samtykket ikke være gyldigt, da det er et krav til et gyldigt samtykke, at det fremgår klart og utvetydigt, at man giver samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmanden ser også, at forbrugeren aldrig har deltaget i en konkurrence og givet samtykke, fx hvis forbrugeren kan dokumentere, at han/hun ikke kunne have deltaget. I det tilfælde kan der være tale om et forfalsket samtykke, der naturligvis ikke lovligt kan bruges.

Uanset, hvad der er tilfældet, kan vi anbefale, at du kontakter den leadvirksomhed, der udbød konkurrencen, og over for leadvirksomheden trækker alle samtykker tilbage.

Du kan også bede om, at dine oplysninger slettes. Så skal leadvirksomheden kontakte alle de virksomheder, dit samtykket er videregivet til, og oplyse dem om, at du har trukket samtykket tilbage (og bedt om at dine oplysninger slettes). Hvis du ikke ved, hvem leadvirksomheden er, kan du spørge én af de virksomheder, der sender dig markedsføring, og få dem til at oplyse, hvem der har indhentet samtykket.