Forbud mod vildledning

Personaliserede priser

Hvis en virksomhed bruger profilering til at vise forskellige priser til forskellige forbrugere, skal virksomheden oplyse om det. Ellers kan det være vildledende og dermed i strid med markedsføringsloven § 5 og § 6.

Hvad er personaliserede priser?

Nogle virksomheder bruger profilering og automatiseret behandling af persondata til at vise forskellige priser til forskellige forbrugere, som kigger på de samme varer og ydelser. Det kaldes personaliserede priser. Personaliserede priser kan anvendes for at sælge en vare til den højeste pris, som virksomheden tror, at den enkelte forbruger vil være villig til at betale.

Der er kun tale om personaliserede priser, når en pris er baseret på oplysninger om forbrugerne. Det betegnes ikke som en personaliseret pris, hvis en virksomhed benytter ”dynamiske” priser eller ”realtidspriser”, hvor prisen hurtigt og løbende ændres, fx baseret på den generelle efterspørgsel, når blot prisen på et givent tidspunkt er den samme for alle forbrugere.

Oplysningspligt

Hvis en virksomhed bruger personaliserede priser, skal forbrugerne have det at vide. Det skal fremgå tydeligt , hvis en pris er personaliseret. Virksomheden skal desuden give information om, hvilke personoplysninger virksomheden bruger til at personalisere priserne.

Virksomheden skal oplyse, at en pris er personaliseret, allerede første gang en forbruger ser prisen. Ellers kan det være vildledende. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis forbrugeren først bliver oplyst om en personaliseret pris, når forbrugeren fx har klikket sig ind på et bestemt produkt eller lagt det i kurven. Det er heller ikke tilstrækkeligt, hvis virksomheden generelt oplyser, fx på et banner på hjemmesiden, at nogle priser kan være personaliseret. 

Hvis en virksomhed bruger personaliserede priser uden at oplyse tydeligt om det, kan det straffes med bøde.

Lovgrundlag

Markedsføringslovens §§ 6 og 37, stk. 3

Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 8, og § 34, stk. 1