Forbud mod skjult reklame

Skjult reklame - generelt

Forbrugerne skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor er skjult reklame forbudt. Forbuddet gælder i alle medier og på alle platforme.

Bestemmelsen om skjult reklame står i markedsføringslovens § 6, stk. 4, hvorefter den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame, klart skal oplyses. Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne.

Det fremgår ikke af markedsføringsloven, hvordan afsenderen bag markedsføringen skal sikre, at en reklame klart fremstår som reklame. Ifølge lovens bemærkninger er det op til den erhvervsdrivende selv at beslutte, hvordan den kommercielle hensigt skal oplyses, så længe det fremgår tydeligt.

Hvis en reklame er rettet mod børn og unge under 18 år, skal det være meget tydeligt, at det er reklame. Det gælder også, hvis en reklame både retter sig mod børn og voksne. Når reklamen retter sig mod børn og unge, skal forbrugeren derfor oplyse, at det er reklame, på en måde, som denne målgruppe forstår.

Overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame kan straffes med bøde.

Læs mere om skjult reklame på sociale medier her og skjult reklame i trykte medier her

Relaterede sager

Se alle