Rapporter og publikationer

Find rapporter og publikationer om markedsføringsretlige problemstillinger fra Forbrugerombudsmanden, herunder institutionens årsberetninger.

Kviklån 2016

21. december 2017

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2016 til 31.12.16, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.

Kviklån 2015

26. september 2016

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2015 til 31.12.15, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.

Indberetning af kortfristede lån til Forbrugerombudsmanden for 2014

01. juli 2015

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2014 til 31.12.14, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014.

Sammenstilling af SMS-lån 4. kvartal 2013 - baseret på indberetning for tre selskaber

01. juli 2015

Indberetningerne til Forbrugerombudsmanden viser, at der i 4. kvartal 2013 er et fald af lån i forhold til sidste kvartal.

Årsberetning 2015

01. april 2016

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2015 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2014

25. februar 2015

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2014 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2013

16. juni 2014

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2013 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2012

29. maj 2013

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2012 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2011

04. september 2012

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2011 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2010

11. maj 2011

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2010 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Årsberetning 2009

30. september 2010

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2009 indeholder en gennemgang af tilsynets arbejde og aktiviteter i dette år.

Undersøgelse af ÅOP-oplysninger

28. maj 2009

Resultater fra en stikprøvekontrol udført i forbindelse med Forbrugerombudsmandens kampagne om skiltning med kredit- og lånetilbud fra 2007.

Gennemgang af e-handelsbutikker

23. marts 2006

Forbrugerombudsmanden gennemgik i 2006 15 e-handelsbutikkers markedsføring. Gennemgangen viste, at der var problemer med at overholde lovgivningen omkring fortrydelsesret, at bruge forbehold og ansvarsfraskrivelser og at give oplysninger efter købeloven mv.

Undersøgelse af danske internetauktioner

01. januar 2006

En undersøgelse af syv af de største danske internetauktioner fra 2006 viste, at der var problemer med det materiale og de aftalevilkår, der var tilgængelige på siderne.

Rapport om sundhedsområdet

03. maj 2006

En kortlægning af lovgivningen på sundhedsområdet i 2006 viste, at særlovgivningen dækkede de fleste områder, og at der derfor ikke var behov for, at Forbrugerombudsmanden gik ind i sager om god skik.

Undersøgelse af elektronikkæders før og nu priser

09. oktober 2006

Forbrugerombudsmanden fandt i en undersøgelse fra 2004-5 prismarkedsføringen af varer i elektronikkæder vildledende. Varer var bl.a. kun solgt til førprisen i kort tid inden annonceringen med nuprisen, var solgt til stærkt varierende priser, men med højeste førpris som reference, og der manglende dokumentation for førpriser.

Rapport om flygebyrer

22. juni 2005

Gebyrer hos seks flyselskaber blev i 2005 undersøgt af Forbrugerombudsmanden, der henstillede til, at de undersøgte flyselskaber ændrede deres gebyrstrukturer for at prisen mere gennemskuelig.

Undersøgelse af butikkæders slagtilbud

01. januar 2005

Forbrugere klagede jævnligt over slagtilbud, der ikke var til stede i butikken eller ikke kunne fås til den oplyste pris. Forbrugerombudsmanden undersøgte i 2005 fire forretningskæders slagtilbud, men antallet af ikke reelle slagtilbud havde et så begrænset omfang, at der ikke fandtes anledning til at foretage videre.

Etik, Dialog, Ansvar 1 og 2

01. maj 2006

I pjecerne Etik, Dialog, Ansvar fra henholdsvis 1995 og 2006 beskriver Forbrugerombudsmanden, hvordan han mener, man bør føre etisk og ansvarsfuld drift af sin virksomhed, og hvordan virksomheden deltager som en aktiv del af det danske samfund.

Rapport om handel og markedsføring på internettet

08. september 2003

Forbrugerombudsmandens rapport fra 2000 tager udgangspunkt i 22 danske virksomheders markedsføring på internettet. Undersøgelsen viste, at der over en bred kam var problemer med at leve op til forbrugerlovgivningen.