Skip navigation

Rapporter og publikationer

Find rapporter og publikationer om markedsføringsretlige problemstillinger fra Forbrugerombudsmanden, herunder institutionens årsberetninger.

Gå til Artikler fra Forbrugerombudsmandens årsberetning

Forbrugerombudsmandens årsberetning for 2018/2019 indeholder fem artikler, skrevet af medarbejdere hos Forbrugerombudsmanden.

Gå til Undersøgelse af forbrugslånsselskabers kreditvurdering og markedsføring

07. maj 2020

Forbrugerombudsmanden har undersøgt ni forbrugslånsselskabers markedsføring af lån og deres praksis for kreditvurdering af låneansøgere.

Gå til Kviklån 2016

21. december 2017

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2016 til 31.12.16, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.

Gå til Kviklån 2015

26. september 2016

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2015 til 31.12.15, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.

Gå til Indberetning af kortfristede lån til Forbrugerombudsmanden for 2014

01. juli 2015

Indberetningerne omfatter lån for perioden 01.01.2014 til 31.12.14, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014.

Gå til Sammenstilling af SMS-lån 4. kvartal 2013 - baseret på indberetning for tre selskaber

01. juli 2015

Indberetningerne til Forbrugerombudsmanden viser, at der i 4. kvartal 2013 er et fald af lån i forhold til sidste kvartal.

Gå til Undersøgelse af ÅOP-oplysninger

28. maj 2009

Resultater fra en stikprøvekontrol udført i forbindelse med Forbrugerombudsmandens kampagne om skiltning med kredit- og lånetilbud fra 2007.

Gå til Gennemgang af e-handelsbutikker

23. marts 2006

Forbrugerombudsmanden gennemgik i 2006 15 e-handelsbutikkers markedsføring. Gennemgangen viste, at der var problemer med at overholde lovgivningen omkring fortrydelsesret, at bruge forbehold og ansvarsfraskrivelser og at give oplysninger efter købeloven mv.

Gå til Undersøgelse af danske internetauktioner

01. januar 2006

En undersøgelse af syv af de største danske internetauktioner fra 2006 viste, at der var problemer med det materiale og de aftalevilkår, der var tilgængelige på siderne.

Gå til Rapport om sundhedsområdet

03. maj 2006

En kortlægning af lovgivningen på sundhedsområdet i 2006 viste, at særlovgivningen dækkede de fleste områder, og at der derfor ikke var behov for, at Forbrugerombudsmanden gik ind i sager om god skik.

Gå til Undersøgelse af elektronikkæders før og nu priser

09. oktober 2006

Forbrugerombudsmanden fandt i en undersøgelse fra 2004-5 prismarkedsføringen af varer i elektronikkæder vildledende. Varer var bl.a. kun solgt til førprisen i kort tid inden annonceringen med nuprisen, var solgt til stærkt varierende priser, men med højeste førpris som reference, og der manglende dokumentation for førpriser.

Gå til Rapport om flygebyrer

22. juni 2005

Gebyrer hos seks flyselskaber blev i 2005 undersøgt af Forbrugerombudsmanden, der henstillede til, at de undersøgte flyselskaber ændrede deres gebyrstrukturer for at prisen mere gennemskuelig.

Gå til Undersøgelse af butikkæders slagtilbud

01. januar 2005

Forbrugere klagede jævnligt over slagtilbud, der ikke var til stede i butikken eller ikke kunne fås til den oplyste pris. Forbrugerombudsmanden undersøgte i 2005 fire forretningskæders slagtilbud, men antallet af ikke reelle slagtilbud havde et så begrænset omfang, at der ikke fandtes anledning til at foretage videre.

Gå til Etik, Dialog, Ansvar 1 og 2

01. maj 2006

I pjecerne Etik, Dialog, Ansvar fra henholdsvis 1995 og 2006 beskriver Forbrugerombudsmanden, hvordan han mener, man bør føre etisk og ansvarsfuld drift af sin virksomhed, og hvordan virksomheden deltager som en aktiv del af det danske samfund.

Gå til Rapport om handel og markedsføring på internettet

08. september 2003

Forbrugerombudsmandens rapport fra 2000 tager udgangspunkt i 22 danske virksomheders markedsføring på internettet. Undersøgelsen viste, at der over en bred kam var problemer med at leve op til forbrugerlovgivningen.