Skip navigation

Strategi og vision

Forbrugerombudsmanden arbejder på at fremme forbrugernes kendskab til deres rettigheder, samt styrke indsatsen over for virksomheder, der ikke overholder loven.

Forbrugerombudsmandens overordnede strategi trådte i kraft 1. marts 2007 og består af fem overordnede målsætninger.

Målsætninger 

  1. Samarbejde med forbruger- og erhvervsorganisationer
  2. Styrkelse af håndhævelsen over for erhvervsdrivende, der ikke overholder loven
  3. Fremme kendskabet til muligheden for at få en forhåndsbesked 
  4. Aktiv deltagelse i internationalt tilsynsarbejde
  5. Fokus på at styrke informationsindsatsen over for Forbrugerombudsmandens målgrupper

Mission

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at markedsføringsloven og de tilhørende bekendtgørelser bliver overholdt, især ud fra hensynet til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden skal gennem forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden fører desuden tilsyn med, at virksomhederne overholder visse bestemmelser i lov om tjenesteydelser på det indre marked, visse bestemmelser i den nye lov om betalinger, lov om juridisk rådgivning, tobaksreklameloven og e-handelsloven.

Endelig fører Forbrugerombudsmanden via markedsføringsloven tilsyn med, at forbrugerbeskyttelsesregler i anden lovgivning bliver fulgt, herunder civilretlige regler i blandt andet købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven, forbrugeraftaleloven og renteloven.

Vision

Forbrugerombudsmanden vil søge at skabe et sagligt, troværdigt og effektivt tilsyn, som både forbrugere og erhvervsliv kan have tillid til og respekt for. Tilsynet vil være baseret på information, dialog og samarbejde samt effektiv håndhævelse. Der lægges vægt på grundighed og kvalitet i arbejdet.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?