Skip navigation

Hvem er vi

Hos Forbrugerombudsmanden arbejder vi primært ud fra hensynet til forbrugerne i vores tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven, e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning samt med en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven og lov om tjenesteydelser i det indre marked. Forbrugerombudsmanden har også særlige beføjelser på det finansielle område.

Tilsynet bygger på markedsføringslovens forhandlingsprincip. Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling med den erhvervsdrivende, kan Forbrugerombudsmanden gå rettens vej.

Vi tilstræber et sagligt, troværdigt og effektivt tilsyn, som både forbrugere og erhvervsliv kan have tillid til og respekt for. Forbrugerombudsmanden udnævnes af Erhvervsministeren, men Forbrugerombudsmanden er uafhængig i sine aktiviteter.

God markedsføringsskik

Markedsføring dækker over en virksomheds aktiviteter i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser. Når en virksomhed annoncerer, reklamerer, brander sig eller giver forbrugere rådgivning om virksomhedens produkter, er det markedsføring.

Virksomheder skal give en fair og rimelig behandling, altså udvise god markedsføringsskik. Det indebærer først og fremmest, at virksomheder skal overholde de forbrugerbeskyttende regler i markedsføringsloven og anden lovgivning.

Dialog, samarbejde og information

Forbrugerombudsmanden lægger stor vægt på forebyggende information og vejledning om markedsføringsloven til de erhvervsdrivende ved løbende at udarbejde retningslinjer og vejledninger i samarbejde med erhvervs- og forbrugerorganisationer. Retningslinjer og vejledninger indeholder en fortolkning af de regler, der gælder på forskellige områder.

Derudover bidrager Forbrugerombudsmanden med udbredelse af kendskabet til reglerne og deres praksis gennem foredrag, kurser og lignende netværksaktiviteter.

Sekretariatet

Forbrugerombudsmandsinstitutionen påbegyndte sit arbejde i 1975 for at føre tilsyn med markedsføringsloven, der blev vedtaget i 1974. Siden er også anden lovgivning kommet under institutionens tilsyn.

Forbrugerombudsmandens sekretariat består i dag af 2 kontorchef og 24 medarbejdere (primært med juridisk baggrund) samt 4 studentermedhjælpere. Den nuværende Forbrugerombudsmand er cand. jur. Christina Toftegaard Nielsen, der har haft stillingen siden 1. marts 2015. Christina er den femte ombudsmand i rækken af forbrugerombudsmænd siden 1975.

Sekretariatet er organiseret i tre sagsbehandlergrupper: et finansielt team, et team med IT og nye medier og et team med fokus på generel markedsføring og formueret.

Det er gratis at henvende sig til Forbrugerombudsmanden, hvad enten du er forbruger eller erhvervsdrivende. Vi modtager årligt mange henvendelser, og selvom vi ikke kan behandle alle klager, er henvendelserne vigtige til at prioritere fremtidige indsatsområder.

Medarbejdere >
Kontakt >

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?