Pressemeddelelser

Zalando forpligter sig til at fjerne vildledende bæredygtighedsikoner og bæredygtighedsudsagn på sin hjemmeside

Zalando har forpligtet sig til at ændre sin miljømarkedsføring. Virksomheden kommer fremover til at bruge konkrete udsagn om eksempelvis procentdelen af økologisk indhold og genanvendt materiale i sine produkter i stedet for bæredygtighedsikoner og bæredygtighedsudsagn. Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen over for Zalando sammen med Europa-Kommissionen og de forbrugerbeskyttende myndigheder i Norge, Sverige og Tyskland.

Sagen handlede om Zalandos brug af bæredygtighedsikoner, bærdygtighedsfilter og bæredygtighedsudsagn samt den dokumentation, der kræves for at anvende den type udsagn.

Zalando har forpligtet sig til at fjerne:

  • Alle vildledende bæredygtighedsikoner – eksempelvis et træ eller et blad – der blev vist ved siden af produkter.
  • Bæredygtighedsudsagn eller andre udsagn, der indikerede en miljømæssig og/eller etisk fordel uden en kvalifikation af udsagnet i direkte nærhed heraf.
  • Bæredygtighedsikoner og bæredygtighedsudsagn fra Zalandos filterfunktion.

I stedet har Zalando forpligtet sig til at:

  • Give oplysninger om specifikke produktegenskaber, såsom et procenttal på hvor stor en andel af et produkt der stammer fra genbrugsmaterialer, herunder på produktdetaljesiden.
  • Give mulighed for at filtrere produkter ud fra produktegenskaberne, herunder ud fra ét kriterium.
  • Revidere ”bæredygtighedssiden” og introducere to nye websider: Én med mere information om produktstandarderne og én om Zalandos bæredygtighedsrelaterede tiltag og strategier.

CPC-netværket – der består af forbrugerbeskyttende myndigheder fra EU og EØS-landene – har accepteret forpligtelserne på betingelse af, at Zalandos markedsføring kan dokumenteres og relaterer sig til aspekter, der er markante for produkternes miljøpåvirkning.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

”Virksomheder skal kunne dokumentere de miljømæssige fortrin, de markedsfører sig med, så forbrugerne kan stole på dem. Benytter en virksomhed generelle udsagn med videre om klima, miljø eller bæredygtighed i deres markedsføring, er der strenge krav til dokumentationen.”
”Vi anbefaler derfor virksomhederne at være så konkrete som muligt. På den måde bliver risikoen for at vildlede forbrugerne mindre, mens udsagnene bliver lettere for virksomhederne at dokumentere.”
”Samarbejdet med de øvrige EU og EØS-lande har den fordel, at de forbrugerbeskyttende regler relativt nemt kan håndhæves over for virksomheder, der markedsfører sig i flere EU og EØS-lande, hvilket er til stor gavn for forbrugerbeskyttelsen.”

 

Lovgrundlag:

Ifølge forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde samarbejder nationale forbrugerbeskyttende myndigheder fra EU og EØS-landene med hinanden og med Europa-Kommissionen for at imødegå udbredte overtrædelser af EU’s forbrugerbeskyttelseslovgivninger, herunder eksempelvis overtrædelser af direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere.

Ifølge kapitel 4 i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde iværksætter de myndigheder, der er berørt af en udbredt overtrædelse, et koordineret tiltag. De kompetente myndigheder kan blandt andet opfordre den erhvervsdrivende til at give tilsagn om at ophøre med overtrædelsen.

Ifølge artikel 6 i direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller oplysninger der i kraft af sin fremstillingsform vildleder eller kan forventes at vildlede forbrugeren.

Ifølge artikel 7 i direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere må virksomheder ikke udelade oplysninger, som forbrugeren har behov for i den pågældende situation.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med artikel 6 og 7, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet.

Ifølge artikel 12 i direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere kan domstolene eller de administrative myndigheder kræve, at virksomheder fremlægger beviser for rigtigheden af de faktiske forhold, virksomheden benytter i sin markedsføring.

Direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugere er implementeret i markedsføringsloven.

Se Europa-Kommissionens pressemeddelelse om sagen her

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.