Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmandens EU-samarbejde står bag skærpet indsats mod skjulte abonnementer

Visa, Mastercard og American Express ændrer deres vilkår for at forebygge svindel med skjulte abonnementer. Det sker på foranledning af Forbrugerombudsmanden, der på EU-plan har taget initiativ til og stået i spidsen for et fælles tiltag over for de store kreditkortselskaber.

Forbrugerne skal give samtykke til betalinger – også løbende betalinger som abonnementer – før virksomheder må trække penge på forbrugernes betalingskort. Ved skjulte abonnementer trækkes der uberettiget betalinger via forbrugernes betalingskortoplysninger, som forbrugerne har indtastet på en hjemmeside for fx at betale for en vare til en attraktiv pris. På betalingssiden på hjemmesiden står der dog kun varens pris, men ingen oplysninger om, at forbrugeren også skal betale et abonnement.

De tre store kreditkortselskaber har forpligtet sig til at ændre deres vilkår for at sikre, at forbrugerne får tydelige oplysninger om abonnementsbetalingers størrelse og hyppighed, når forbrugerne indtaster deres betalingskortoplysninger. Dermed bliver det sværere at skjule abonnementer.

Forbrugerombudsmanden har modtaget flere tusinde klager fra forbrugere, som er blevet trukket via deres betalingskort for betaling af et ”abonnement”, som de ikke var klar over, at de havde. Ofte er forbrugerne blevet præsenteret for en gratis prøveperiode eller et produkt til en lav pris, og når forbrugerne indtaster deres betalingskortoplysninger, bliver kortoplysninger brugt til at trække penge for et ”abonnement” periodevis.

Forbrugerombudsmanden har som led i sin indsats mod skjulte abonnementer – udover at politianmelde en række netbutikker – taget initiativ til et fælles EU-tiltag overfor de tre store internationale kreditkortselskaber, og det har resulteret i nye krav i kortselskabernes vilkår. På vegne af det europæiske CPC-samarbejde (Consumer Protection Cooperation) og med assistance fra Europa-Kommissionen har Forbrugerombudsmanden understreget overfor kortselskaberne Visa, Mastercard og American Express, at de krav, som de stiller til virksomheder i deres vilkår for at modtage betaling med kortselskabernes betalingskort, ikke sikrer, at abonnementsbetalinger er autoriserede i overensstemmelse med betalingstjenestedirektivet (PSD2) og direktivet om virksomheders urimelig handelspraksis.

Læs mere om, hvilke ændringer kortselskaberne har indført på Europa-Kommissionens hjemmeside om det fælles tiltag her (engelsk – en dansk oversættelse forventes)

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Det burde ikke kunne lade sig gøre at trække betalinger for et ”abonnement” fra forbrugeres konti, uden at forbrugerne har samtykket til betalingerne. Det kan det desværre, selvom det naturligvis ikke er lovligt. Jeg forventer, at i hvert fald Mastercards og Visas nye vilkår vil gøre det sværere at trække betalinger for skjulte abonnementer.”

”Fremover vil Mastercard og Visa stille udtrykkelige krav om, at eventuelle abonnementsbetalinger skal være oplyst, når vi indtaster vores kortoplysninger og accepterer betalingen på en hjemmeside, ligesom når vi betaler for en vare på hjemmesider. Det er positivt, at kortselskaberne har ændret deres vilkår, da uberettigede træk af betalinger for skjulte abonnementer i en årrække har været et problem og desværre fortsat er det.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Lovgrundlag:

Efter PSD2 artikel 64 kan en betalingstransaktion kun anses for at være autoriseret, hvis betaleren har meddelt sit samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. Hvis der ikke er meddelt samtykke, anses betalingstransaktionen for uautoriseret. Artikel 64 er gennemført i dansk ret i betalingslovens § 82.

Hvis forbrugeren ikke får oplysninger om abonnementsbetalingerne, herunder størrelsen af beløbet og intervallet for betalingerne, på det sted autorisationen sker (betalingssiden), er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugeren ikke har givet samtykke til abonnementsbetalingerne.

Kortselskaberne stiller krav om at virksomheder, for at modtage betalinger med selskabernes betalingskort, skal understøtte forpligtelsen til at give samtykke efter artikel 64. Understøtter kortselskaberne ikke dette, er det efter de forbrugerbeskyttende myndigheders opfattelse i strid med direktivet om urimelig handelspraksis artikel 5, hvorefter virksomheder skal udvise særlige færdigheder og den omhu, som man med rimelighed kan forvente, at de udviser overfor forbrugere. Bestemmelsen er gennemført i dansk ret i markedsføringslovens § 4 om god erhvervsskik.