Pressemeddelelser

Bilfirmaer og tankstationer får indskærpet reglerne om vildledning

To bilfirmaer og en sammenslutning af Truck Diesel stationer har benyttet budskaber i markedsføringen, der fik deres produkter til at fremstå, som om de er mindre skadelige for miljøet, end de faktisk er. Forbrugerombudsmanden har nu indskærpet reglerne om vildledning over for virksomhederne.

En virksomhed må ikke påstå at virksomhedens produkter er bedre for miljøet eller er mindre miljøbelastende, end de faktisk er. Det har Forbrugerombudsmanden vurderet, at OK Benzin, Suzuki Bilimport samt Toyota Danmark har gjort. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring over for de tre virksomheder.

Virksomhederne har benyttet en række miljø- og klimamæssige udsagn i deres markedsføring, som Forbrugerombudsmanden har vurderet var vildledende:

  • OK Benzin markedsførte i 2020 et dieselprodukt til erhvervskunder med udsagnene ”Klimadiesel” og ”Vi kører på OK Klimadiesel – skal du med på vognen?” med billede af en sennepsblomstermark på OK’s tankbiler. Produktet indeholdt omkring 25% biobrændstof, mens langt størstedelen af produktet fortsat var fossilt brændstof. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var markedsføringen egnet til at give - ikke kun erhvervsdrivende, men også forbrugere - det indtryk, at OK anvendte et dieselprodukt, der var mindre skadeligt for miljøet, end det faktisk var.
  • Suzuki Bilimport markedsfører flere ”mild-hybridbiler” med betegnelsen ”hybrid”. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugere forstår en ”hybrid” som en bil, der kan køre dels på elektricitet alene og dels på fossilt brændstof alene. Det kan mild-hybrider som udgangspunkt ikke, hvorfor markedsføringen er vildledende. I en periode i 2021 markedsførte Suzuki Bilimport tillige en ”mild-hybridbil” med udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde”. Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsagnet var med til at underbygge vildledningen, og at det gav forbrugeren et fejlagtigt indtryk af bilens miljøbelastning.
  • Toyota Danmark markedsførte i 2020 en plugin-hybridbil med udsagnet ”en bil til dig, der vil have en miljørigtig bil uden at være begrænset på rækkevidde”, selv om plugin-hybridbilen højst kunne køre 50 km uden at skulle genoplades. Toyota markedsførte også bilerne med udsagn såsom ”miljørigtig bil”, ”genoplad miljøet med en plug-in hybrid” og ”det er miljørigtigt, nemt og billigt at have en plug-in-hybrid.” Da de miljømæssige fordele ved bilen blev væsentligt reduceret af miljøbelastende aspekter ved bilen, var markedsføringen af bilen som miljørigtig, vildledende.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at de tre virksomheder har benyttet budskaber, der fik deres produkter til at fremstå, som om de er bedre for miljøet eller mindre miljøbelastende end de faktisk er. Udover at vildlede forbrugerne, skader det forbrugernes tillid til virksomheders udsagn om produkters påvirkning af miljøet og er dermed til skade for de konkurrerende virksomheder og den grønne omstilling.

Virksomhederne kunne lovligt have markedsført sig med konkrete og præcise udsagn om produkternes reducerede miljøbelastning.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vigtigt, at vi som forbrugere kan stole på virksomhedernes oplysninger om produkter. Hvis ikke vi kan stole på virksomhedernes oplysninger om, hvad de gør for at producere mindre miljøskadeligt, mister vi tilliden til markedsføringen, og det vil skade den grønne omstilling.”

”Vi har indtil nu indskærpet forbuddet mod vildledning i de sager, vi har behandlet angående virksomheders udsagn om deres produkters miljøbelastning. Virksomheder må dog fremover forvente at blive politianmeldt, hvis vi vurderer, at de anvender vildledende udsagn.”

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en kvikguide, der vejleder virksomheder om reglerne for at bruge udsagn om produkters mindre skadelige virkning på miljøet i markedsføring. Kvikguiden er primært en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v., der er udarbejdet med tilslutning fra blandt andet erhvervsorganisationer.

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8. Ifølge markedsføringslovens § 13 skal en virksomhed kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.