Skip navigation

Wish ophører med at bruge falske rabatter og personaliserede priser

27. september 2022

Den amerikanske handelsplatform Wish er ophørt med at bruge falske rabatter og personaliserede priser. Det sker efter et tiltag fra de europæiske forbrugermyndigheder, herunder Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden har samarbejdet med sine søstermyndigheder i en række EU-lande samt EU-Kommissionen i en sag, hvor den amerikanske handelsplatform Wish har overtrådt markedsføringsreglerne.

Wish, der har kontor i Nederlandene, har efter henvendelse fra den nederlandske forbrugermyndighed, Autoriteit Consument & Markt, meddelt, at de fremover ikke vil bruge falske rabatter, ligesom det ikke længere er tilladt for de virksomheder, som sælger deres varer via Wish-platformen at sælge produkter med falske rabatter. Desuden er Wish ophørt med at benytte personaliserede priser. Personaliserede priser er baseret på en profilering af den enkelte forbruger ud fra oplysninger om forbrugerens tidligere køb, præferencer mv.

På Wish’s platform er der solgt produkter, hvor den oplyste ”normalpris” formentlig aldrig har været den faktiske pris, fordi produkterne næppe har været solgt til ”normalprisen”. Rabatterne kan have fristet forbrugerne til at foretage køb, som de ellers ikke ville have gjort, og den type markedsføring er vildledende.
Wish har brugt oplysninger om hver enkelt forbruger til at bestemme, hvad visse produkter skulle koste for den enkelte, men det var ikke tydeligt nok forbrugerne.
Hvis virksomheder bruger personaliserede priser, skal de oplyse forbrugerne om det. De skal også informere forbrugerne om, hvilke personoplysninger, virksomheden har brugt til at beregne de personaliserede priser.

Myndighederne vil i de kommende måneder holde øje med, om Wish efterlever markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”På Wish’s hjemmeside er annonceret med særdeles vildledende rabatter. I EU er det forbudt for virksomheder at bruge vildledende rabatter. Forbrugerne skal kunne stole på, at der faktisk er tale om en rabat, når der annonceres med den.”

”Wish har vist priser til den enkelte forbruger, som var fastsat bl.a. ud fra de oplysninger, som Wish havde om forbrugerens tidligere køb. Det er vigtigt, at vi som forbrugere bliver oplyst om den form for prissætning, så vi kan beslutte, om vi vil købe til en pris, der er fastsat ud fra, hvad vi hver især må antages at ville betale, mens vores nabo måske kan købe produktet til en ganske anden pris. ”

Lovgrundlag:

Ifølge forbrugerrettighedsdirektivets artikel 6, stk. 1, litra ea, skal forbrugeren inden indgåelse af en fjernsalgsaftale eller en aftale indgået uden for fast forretningssted på en klar og forståelig måde have oplysning om, at prisen, som forbrugeren skal betale, er personaliseret på grundlag af automatiseret beslutningstagen, hvis det er tilfældet. Bestemmelsen er implementeret i dansk lovgivning i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 8.

Ifølge artikel 5 i direktivet om urimelig handelspraksis er urimelig handelspraksis forbudt. En handelspraksis er bl.a. urimelig, hvis den indebærer en vildledende handling, jf. artikel 6, eller en vildledende udeladelse, jf. artikel 7, og i øvrigt foranlediger eller kan forventes at foranledige gennemsnitsforbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. Bestemmelserne er implementeret i dansk lovgivning i markedsføringslovens §§ 5, 6 og 8.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.