Pressemeddelelser

Nye retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmanden offentliggør reviderede retningslinjer for prismarkedsføring. Det skyldes en ny bestemmelse i prismærkningsbekendtgørelsen, der regulerer hvilken normalpris de erhvervsdrivende skal oplyse ved prisnedsættelser. Retningslinjerne er udarbejdet efter forhandlinger med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer. De træder i kraft 28. maj.

Forbrugerombudsmanden offentliggør reviderede retningslinjer for prismarkedsføring som følge af en ny bestemmelse om prisnedsættelser i prismærkningsbekendtgørelsen. De reviderede retningslinjer er udarbejdet efter forhandlinger med en række erhvervs- og brancheorganisationer samt Forbrugerrådet Tænk.

Ændringerne indebærer blandt andet, at en vare fremover skal have haft sin normalpris i mindst 30 dage, før prisen kan anvendes som sammenligningsgrundlag ved en prisnedsættelse. Den tidligere seks-ugers periode ændres dermed til en 30-dages periode. Som en konsekvens heraf ændres perioden for, hvor længe et tilbud må vare forholdsmæssigt fra 2 uger til 10 dage.

Ændringen indebærer også, at de erhvervsdrivende skal oplyse den laveste pris en vare har kostet de seneste 30 dage ved markedsføringen af en prisnedsættelse. Dette gælder også, hvis en erhvervsdrivende bruger udtryk, der indikerer en prisnedsættelse i sin markedsføring. Som eksempler på sådanne udtryk kan nævnes ”tilbudspriser”, ”Black Friday-priser” og ”Halloween-priser”.

Der er ingen undtagelser til den nye regel i prismærkningsbekendtgørelsen, og de erhvervsdrivende vil derfor ikke længere kunne markedsføre kortvarige kampagner af 3-dages varighed, uden at afbryde normalprisperioden på de 30 dage, hvilket har været muligt efter de tidligere retningslinjer. Hvis ikke en pris har været gældende i mindst 30 dage forinden et tilbud, kan prisen således ikke anvendes som en normalpris ved markedsføring af et tilbud.  

Hvis en vare markedsføres med en tilbudspris på 400 kr. i et Black Friday tilbud i slutningen af november, vil den erhvervsdrivende derfor skulle oplyse denne pris som normalprisen, hvis samme produkt sættes på juletilbud i december.

De væsentligste ændringer i de reviderede retningslinjer for prismarkedsføring er:

 • Når et produkt sættes på tilbud, skal produktet have været udbudt til sin normalpris i mindst 30 dage, før et tilbud kan sammenlignes med denne pris.
 • Produkter, der har haft en normalpris i en periode på 30 dage, kan markedsføres med en nedsat pris i 10 dage.
  • Tilbudsperioden kan forlænges, hvis den erhvervsdrivende ved tilbudsperiodens begyndelse gør opmærksom på varigheden af tilbuddet eller ved en forlængelse af tilbuddet oplyser, at der er tale om en forlængelse.
  • Tilbudsperioden kan dog aldrig vare længere end halvdelen af varigheden af den periode, hvor varen har været markedsført til normalprisen.
 • Det vil ikke være lovligt at markedsføre kortvarige kampagner med nedsatte priser, uden at afbryde den periode på 30 dage, hvor produktet skal have været til salg til normalpris.
 • Når en tilbudspris sættes yderligere ned, anses normalprisen for at være den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.
 • Der gælder nu særlige regler for varer, der forældes hurtigt, fx ferske fødevarer, drikkevarer med kort udløbsdato og afskårne blomster. For disse varer gælder, at
  • varen skal have haft sin normalpris i mindst 14 dage, før et tilbud kan sammenlignes med denne pris, og
  • varen kan markedsføres med en nedsat pris i fem dage, når varen har haft en normalpris i en periode på 14 dage.
 • Det fremgår nu udtrykkeligt af retningslinjerne, at et produkt ikke kan betegnes som ”gratis” eller ”vederlagsfri”, hvis forbrugeren skal ”betale” med sine data, medmindre det fremgår af markedsføringen, at den erhvervsdrivende indsamler personoplysninger om forbrugeren og hvordan oplysningerne vil blive anvendt.

Læs de nye retningslinjer om prismarkedsføring her:

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Ofte stillede spørgsmål om de nye bestemmelser:

Forbrugerombudsmanden forventer snarest at offentliggøre svar på en række typiske spørgsmål om, hvilken betydning de reviderede retningslinjer har for de erhvervsdrivendes markedsføring af priser.

Lovgrundlag:

Efter § 9 a i prismærkningsbekendtgørelsen, der træder i kraft den 28. maj 2022, skal enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.

Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, anses som normalpris, den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 14 dage.

Af stk. 3 fremgår, at hvor prisnedsættelsen i en sammenhængende markedsføringskampagne øges progressivt, anses normalprisen som den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.

Bestemmelsen i § 9 a gennemfører den nye artikel 6a i direktiv 98/6/EF (prismærkningsdirektivet), som er indført ved direktiv 2019/2161 af 27. november 2019.

Efter markedsføringslovens § 29 kan Forbrugerombudsmanden forhandle retningslinjer med repræsentanter for forbrugere og de relevante erhvervsorganisationer.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.