Pressemeddelelser

Netbutik accepterer bøde for at vildlede om abonnementer

Virksomheden Noodle Firm ApS har accepteret en bøde på 150.000 kroner for at have vildledt forbrugerne om abonnementer på netbutikkerne tøjfabrikken(.)dk og clothesfamily(.)dk. Noodle Firm har desuden tilbagebetalt de beløb, som forbrugere havde fået trukket for et abonnement. Netbutikkerne er i dag lukket

Virksomheden Noodle Firm har accepteret at betale 150.000 kroner i bøde for ikke at have gjort forbrugerne tydeligt opmærksomme på, at de skulle tegne et løbende abonnement for at handle i netbutikkerne tøjfabrikken.dk og clothesfamily.dk, der begge forhandlede tøj.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i juli 2020 virksomheden for vildledende markedsføring.

Noodle Firm oplyste ikke tydeligt på hjemmesiderne, at køb af produkter i netbutikkerne forudsatte betaling af et løbende abonnement, men brugte desuagtet de betalingsoplysninger, som forbrugerne indtastede, når de købte en vare, til at trække et månedligt beløb for abonnementet. Abonnementet, der gav adgang til at handle i netbutikkerne, kostede 69 kroner om måneden.

Virksomheden har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at virksomheden forud for indførelsen af abonnementerne havde søgt rådgivning for at overholde bl.a. markedsføringslovens regler, og at virksomheden har betalt pengene tilbage til samtlige kunder. De kunder, som ikke havde klaget til Forbrugerombudsmanden, har også fået tilbagebetalt abonnementsbetalingerne.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Netbutikker, der anvender et forretningskoncept, hvor køb af produkter forudsætter betaling af et løbende abonnement, skal naturligvis oplyse meget tydeligt om abonnementet. Man må ikke kunne overse, at man skal betale et abonnement for at kunne handle på hjemmesiden.”

”Forbrugere skal selvfølgelig ikke betale til abonnementer, de ikke ved, de har tegnet.”

Gode råd til dig, der har betalt for et abonnement, du ikke mener at have tegnet:

  • Kontakt virksomheden og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne om abonnementet ikke var tydelige og fremhævede. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
  • Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet.

Lovgrundlag:

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, at markedsføring ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, må virksomheder heller ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at det skal være oplyst klart og tydeligt på den webside, hvor en bestilling afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Forbrugeren skal også tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om bl.a. abonnementets pris pr. måned og betingelserne for at opsige abonnementet. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 2. pkt., der henviser til lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18. Hvis forbrugeren ikke tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling er blevet oplyst herom, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.

Det fremgår af betalingslovens § 82, at en hævning kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre hævningen. Er der ikke meddelt samtykke, er hævningen uautoriseret.

Banken har pligt til at tilbagebetale det hævede beløb til betalerens konto, hvis hævningen var uautoriseret. Det fremgår af betalingslovens § 99, hvorefter betalers udbyder (dvs. banken) hæfter over for betaleren (forbrugeren) for tab som følge af uautoriserede hævninger. Indsigelsen til banken skal ske hurtigst muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på den uretmæssige hævning fra betalerens konto. Det fremgår af betalingslovens § 97.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.