Pressemeddelelser

Madmarkeder vil fremover tage imod kontanter i alle boder

Forbrugerombudsmanden vurderer, at madmarkederne Broens Gadekøkken og Storms Pakhus har overtrådt kontantreglen i betalingsloven ved ikke at modtage kontanter, selvom kontanter kunne veksles til et kort i baren til brug i madboderne. Madmarkederne har meddelt, at de fremover vil tage imod kontanter i alle madboder.

De to madmarkeder, Broens Gadekøkken og Storms Pakhus, der ligger i henholdsvis København og Odense, vil fremover tage imod kontanter i alle madboder. Madmarkederne er en del af samme koncern (Julian-koncernen) og går samlet under navnet Street Food District.

Forbrugerombudsmanden har modtaget flere klager fra forbrugere over, at det ikke har været muligt at betale med kontanter i de to madmarkeder.

Hvis kunderne ønskede at betale med kontanter, kunne de veksle disse til et kort i baren, som herefter kunne bruges i boderne. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at det er i strid med kontantreglen at indføre et system, hvor kunder kun kan bruge kontanter ved at købe et kort, som skal anvendes som betalingskort i madboderne.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til de to madmarkeder, ændrede de praksis, så nogle madboder nu tager imod kontanter. Da man fortsat kun kan betale med betalingskort ved nogle madboder, har Forbrugerombudsmanden meddelt madmarkederne, at de fortsat overtræder kontantreglen. Madmarkederne har anmodet om at få fristen for at efterleve kontantreglen i alle madboder udskudt til 21. marts 2022, hvilket Forbrugerombudsmanden har imødekommet.

Madmarkederne har oplyst, at de enkelte madboder er selvstændige virksomheder/kokke, som lejer sig ind. Da madmarkederne ejer betalingsudstyret og tager imod betalingen på vegne af boderne, har Forbrugerombudsmanden behandlet sagerne over for madmarkederne og ikke indehaverne af de enkelte boder.

Ifølge kontantreglen i betalingsloven skal virksomheder, der tager imod kort- og mobilbetalinger, også tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00-22.00.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller mobil, skal den også tage imod kontanter. Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kunder, der ønsker eller kun kan betale med kontanter – fx børn eller andre, som af den ene eller anden grund ikke kan bruge elektroniske betalingsløsninger. Reglen kan ikke omgås ved, at virksomheden indfører et system, hvor kontanter kan veksles til et ”lokalt betalingskort”, som kan bruges til at betale med.”

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, har betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter såsom betalingskort eller mobilbetaling.

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som fx salg via internettet. Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som fx ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens 81, stk. 2.

Det er ifølge betalingslovens § 81, stk. 3, muligt at begrænse det tidsrum, hvor en betalingsmodtager er forpligtet til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder.

Hvis en virksomhed ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal Finanstilsynet underrettes om det forinden, jf. betalingslovens § 81, stk. 4.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.