Skip navigation

Kunder kan få værdien af SAS-vouchers udbetalt

15. marts 2022

SAS udbetaler pengene på vouchers/tilgodebeviser til kunder, som har modtaget dem på grund af flyaflysninger

Flyselskabet SAS har anerkendt, at kunder, som har modtaget tilgodebeviser fra SAS i form af såkaldte vouchers, kan få udbetalt værdien.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til SAS efter at have modtaget flere klager fra kunder, som ønskede at få værdien af deres voucher udbetalt. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er SAS’ vouchers omfattet af reglerne i betalingslovens § 96, hvorefter forbrugerne kan kræve værdien på såkaldte ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester udbetalt.

Hvis det er aftalt, kan forbrugeren dog blive opkrævet et gebyr, når forbrugeren ønsker værdien udbetalt i voucherens gyldighedsperiode eller mere end et år efter, at voucheren er udløbet. Det følger af betalingslovens § 96, stk. 4.

Samme regel gælder også for elektroniske gavekort og andre lignende tjenester.

SAS har oplyst, at selskabet er bekendt med reglerne og har samtidig anerkendt over for Forbrugerombudsmanden, at klagerne har krav på at få værdien af deres vouchers udbetalt.

Klagerne har nu modtaget deres penge fra SAS.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Virksomhederne skal være opmærksomme på, at de efter loven har pligt til at indløse værdien af deres vouchere, gavekort og andre elektroniske tilgodebeviser, når forbrugerne kræver det.

Hvis virksomhederne ikke overholder indløsningspligten, kan det straffes med bøde.”

Gode råd til dig, der har modtaget en voucher eller lignende fra et flyselskab og vil have pengene udbetalt:

  • Kontakt flyselskabet med dine oplysninger og anmod om at få værdien af voucheren udbetalt.
  • Hvis flyselskabet afviser at udbetale værdien af voucheren til dig, og du mener at have ret til det, kan du kontakte Nævnenes Hus, som sekretariatsbetjener Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Du kan læse mere og finde klageformular her: Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet (naevneneshus.dk)

Betalingsloven

Indehavere af elektroniske penge kan kræve værdien udbetalt i gyldighedsperioden og i op til et år efter udløb af gyldighedsperioden. Det følger af betalingslovens § 96, stk. 2:

  • § 96, stk. 2: ”Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi.”

Bestemmelsen gælder også for såkaldte ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester. Det følger af betalingslovens § 1, stk. 5:

  • & 1, stk. 5:”§ 66, § 75, § 77, stk. 1, nr. 1 og 2, § 79, stk. 2, § 82, stk. 1 og 2, §§ 96, 99, 100, 104, 108, 117-119, 122, 123 og 125, finder anvendelse på ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester, der kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser […]”

Som eksempler på ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester nævner lovbemærkningerne til § 1, stk. 5, blandt andet kort til elektronisk aflæsning, der indeholder fordringer på andet end pengeydelser som fx 10 busrejser eller 10 gange skolemad samt ikke-vederlagsfrie bonuspoint til køb af flyrejser.

Udstederen kan kræve et gebyr for at udbetale værdien, hvis det er aftalt, og hvis indehaveren anmoder om at få værdien udbetalt, inden gyldighedsperioden udløber. Gebyret skal svare til de faktiske omkostninger, som udstederen har i forbindelse med udbetaling af værdien. Det følger af betalingslovens § 96, stk. 4 og 5:

  • § 96, stk. 4: ”Der kan kun opkræves gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og kun, hvis

1) der kræves indløsning inden de elektroniske penges udløb,

2) aftalen mellem udstederen og indehaveren indeholder en udløbsdato og indehaveren af de elektroniske penge opsiger aftalen inden denne dato eller

3) der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udstederen og indehaveren.”

  • § 96, stk. 5: ”Et eventuelt gebyr som nævnt i stk. 4 skal svare til de faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.