Skip navigation

Go Strøm er på ny politianmeldt for ulovligt telefonsalg

24. marts 2022

For tredje gang har Forbrugerombudsmanden politianmeldt elselskabet Go Strøm for uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugere. Selskabet har fortsat sin ulovlige praksis på trods af tidligere anmeldelser.

Forbrugerombudsmanden modtager stadig mange klager over Go Strøm og har fundet det nødvendigt at politianmelde elselskabet igen. Sidste år politianmeldte Forbrugerombudsmanden Go Strøm to gange, ligeledes for uanmodet telefonsalg og vildledning.

Go Strøm er denne gang politianmeldt for at have ringet til 75 forbrugere uden forudgående samtykke fra forbrugerne i perioden fra juli 2021 til februar 2022. Forbrugerombudsmanden har modtaget klagerne efter den seneste politianmeldelse af Go Strøm i november 2021. Desuden er virksomheden politianmeldt for have vildledt 66 af forbrugerne under telefonsamtalerne ved blandt andet at:

  • give forbrugerne det indtryk, at Go Strøm ringede fra, på vegne af eller i samarbejde med forbrugerens nuværende elselskab,
  • oplyse forbrugerne om, at de skulle have penge tilbage, fx for en grøn elafgift, selvom det ikke var rigtigt,
  • tilmelde forbrugerne en el-aftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, hvis forbrugerne oplyste CPR-nr. og kontooplysninger, fx fordi forbrugerne troede, de skulle have penge tilbage,
  • give urigtige oplysninger om, hvor mange penge forbrugerne kunne spare ved at skifte til Go Strøm.

Hvis forbrugerne ikke har givet samtykke til telefonopkaldene fra Go Strøm, så er de eventuelle aftaler, som forbrugerne har indgået under samtalerne ugyldige. Aftalerne vil ligeledes være ugyldige, hvis Go Strøm har vildledt forbrugerne til at indgå en el-aftale. Det betyder, at forbrugerne ikke vil være bundet af disse aftaler.

Siden den 23. juni 2021 har Forbrugerombudsmanden samlet modtaget mere end 245 klager over Go Strøms telefonsalg. Go Strøm blev oprettet som selskab i april 2021. I de tidligere sager er Go Strøm politianmeldt for at have ringet uanmodet til henholdsvis 59 og 61 forbrugere, og for at have vildledt henholdsvis 50 og 45 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Efter aftale med Energinet har Forbrugerombudsmanden oversendt klager over Go Strøms telefonsalg, så de kan indgå i Energinets undersøgelse af, om Go Strøm overholder Energinets forskrifter.

Go Strøm har oplyst, at de har opsagt samarbejdet med de call centre, der har stået for telefonsalget på vegne af Go Strøm, og vil samarbejde med politiet om efterforskningen af de ulovlige opkald.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

"Der er efter vores vurdering tale om så grov og systematisk vildledning af forbrugerne, at det kan være bedrageri, hvis forbrugerne lider et økonomisk tab ved at blive overført til selskabet. Det er alvorligt, og vi har derfor besluttet at politianmelde selskabet igen."

"Forbrugerne, der har modtaget opkald fra Go Strøm, skal være opmærksomme på, at de ikke er bundet af en el-aftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet. De er naturligvis heller ikke bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den."

Læs mere om de tidligere politianmeldelser

Pressemeddelelse 15. oktober 2021

Pressemeddelelse 21. december 2021

GODE RÅD TIL FORBRUGERNE

Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

HVIS DER ER GÅET MERE END 14 DAGE

Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en evt. aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fx fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Hvis aftalen med Go Strøm er ugyldig, har du ret til at komme tilbage til dit hidtidige elselskab.

Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at Go Strøm uberettiget har anmeldt et skifte af energiselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk

Er Go Strøm uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige energiselskab eller et andet energiselskab.

Har du et økonomiske mellemværende med Go Strøm, fx hvis Go Strøm er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet: www.energianke.dk.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

 

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.