Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden politianmelder Nikotinbranchen for ulovlig reklame for nikotinprodukter

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt brancheforeningen Nikotinbranchen for at have overtrådt tobaksreklameloven ved at reklamere for nikotinprodukter i en pressemeddelelse med overskriften ”Nikotinproducenter: Vi har en vej til færre rygere” og på sin hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden blev i juni 2021 opmærksom på, at brancheforeningen Nikotinbranchen havde udsendt en pressemeddelelse. I pressemeddelelsen stod, at Nikotinbranchen var en ny brancheforening, stiftet af British American Tobacco og Swedish Match, som skulle ”fremme viden om alternative nikotinprodukter og dermed give 700.000 danske rygere muligheden for at vælge produkter som nikotinposer, tyggetobak og e-cigaretter med et markant større skadesreducerende potentiale end cigaretter”.

Forbrugerombudsmanden konstaterede også, at der på brancheforeningens hjemmeside, www.nikotinbranchen.dk, blandt andet var udsagn som:

  • ”Røgfrie nikotinprodukter er en del af løsningen på det folkesundhedsmæssige problem, som tobaksrygning udgør i dag.”
  • ”Vi mener, at voksne skal have adgang til et nikotinprodukt uden røg. Muligheden for at forbruge nikotin er en afgørende faktor for at få rygere til at lægge cigaretterne på hylden og vælge et mindre sundhedsskadeligt produkt.”
  • ”Vi tilbyder røgfrie nikotinprodukter som en måde at få dækket et behov og nyde nikotin, uden en meget stor del af de skadesfølger, der er ved at ryge tobak.”

Det er ikke tilladt at reklamere for tobaksvarer og nikotinprodukter i Danmark. Der er kun enkelte undtagelser til reklameforbuddet.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal lovligheden af en brancheforenings aktiviteter vurderes på samme måde, som aktiviteter af de virksomheder, som brancheforeningen repræsenterer.

Nikotinbranchens pressemeddelelse og hjemmeside indeholder positive udsagn om nikotinprodukter, som Nikotinbranchens medlemmer sælger. Allerede derfor har Forbrugerombudsmanden vurderet, at pressemeddelelsen og hjemmesiden er aktiviteter i erhvervsøjemed, som har til formål at sælge nikotinprodukter, eller som har den virkning, på samme måde, som hvis Nikotinbranchens medlemmer havde været ”direkte afsender” af pressemeddelelsen og hjemmesiden.

Nikotinbranchen er ikke enig i, at Nikotinbranchen har overtrådt reklameforbuddet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Al reklame for tobaksvarer og nikotinprodukter er forbudt. Det er et meget vidtgående forbud, som naturligvis også gælder for virksomheders brancheforeninger. De er underlagt samme lovgivning som deres medlemmer.”

Lovgrundlag:

Forbuddet mod tobaksreklamer

Ifølge tobaksreklamelovens § 3 stk. 1, er alle former for reklame for tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter forbudt. Der gælder kun enkelte undtagelser til reklameforbuddet.

I tobaksreklamelovs § 2, stk. 1, er ”reklame” defineret som: ”enhver handling i erhvervsøjemed, som har til formål at fremme salget af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, eller som har dette som en direkte eller indirekte virkning.”

”Tobakssurrogater” er produkter med nikotin, der ikke er tobaksvarer, elektroniske cigaretter eller godkendte lægemidler. Det står i tobaksreklamelovens § 1, nr. 3. Tobakssurrogater omfatter nikotinposer/”pouches” med indhold af nikotin.

Læs forbrugerombudsmandens svar på en række typiske spørgsmål om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer mv.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.