Skip navigation

Forbrugerombudsmanden indtræder i sag mod Resurs Bank

29. september 2022

Østre Landsret har givet Forbrugerombudsmanden tilladelse til at indtræde i en sag, hvor Resurs Bank har stævnet Finanstilsynet. Sagen vedrører Resurs Banks pligt til at vurdere sine kunders kreditværdighed, før de får et lån.

Finanstilsynet udstedte i januar 2022 påbud til Resurs Bank, der fastsatte en række krav til Resurs Banks proces for kreditværdighedsvurdering af sine kunder. Overholdelse af kravene er efter Finanstilsynets opfattelse en forudsætning for, at Resurs Bank overholder sin pligt til at kreditværdighedsvurdere sine kunder før långivning. Resurs Bank har stævnet Finanstilsynet med påstand om, at påbuddene er ugyldige.

Forbrugerombudsmanden har anmodet Østre Landsret om tilladelse til at indtræde med nye påstande i sagen mellem Resurs Bank og Finanstilsynet, og det har landsretten givet sin tilladelse til.

Forbrugerombudsmanden har nedlagt påstand om, at Resurs Bank skal anerkende, at en låneaftale indgået med en forbruger blev indgået, uden at Resurs Bank foretog den lovpligtige kreditværdighedsvurdering, og at det var i strid med god skik, at banken indgik aftalen. Forbrugerombudsmanden har desuden nedlagt påstand om, at aftalen er urimelig og dermed ugyldig, da forbrugeren ikke var kreditværdig, hvilket banken enten vidste eller burde have vidst, hvis den havde foretaget den lovpligtige kreditværdighedsvurdering.

Forbrugerombudsmanden har siden 2019 behandlet ca. 250 låneaftaler, hvor Forbrugerombudsmanden har vurderet, at aftalerne var ugyldige, fordi långivernes manglende kreditværdighedsvurdering medførte, at forbrugerne blev overgældsatte. Forbrugerombudsmandens sag mod Resurs Bank vedrører et af disse lån.

Siden 2010 har kreditgivere været forpligtet til at vurdere forbrugernes kreditværdighed, inden de bevilger kredit, og i 2019 blev pligten udvidet til at omfatte flere kredittyper. I 2021 offentliggjorde Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden en fælles vejledning til kreditgivere om netop kreditværdighedsvurdering.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Ved at træde ind i sagen kan vi få afgjort den enkelte forbrugers retsstilling. Sagen om Finanstilsynets påbud handler om, hvorvidt Resurs Bank lever op til sin pligt til at kreditværdighedsvurdere sine kunder, men med min indtræden får vi også afgjort, hvilken virkning det kan have for den enkelte forbrugers kreditaftale, når banker ikke vurderer om låneansøgere vil kunne tilbagebetale et lån.”

”Formålet med at kreditværdighedsvurdere forbrugerne før, de optager et lån, er at undgå, at forbrugere overgældsætter sig. Desværre har vi set alt for mange forbrugere, som får bevilget lån, som de aldrig skulle have haft, fordi kreditværdighedsvurderingen var mangelfuld. Det har ofte meget alvorlige konsekvenser for den enkelte forbruger.”

Lovgrundlag:

Kreditaftalelovens § 7 c lyder som følger:

Vurdering af forbrugerens kreditværdighed

7 c. Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.

Stk. 2. Hvis kreditgiveren og forbrugeren efter kreditaftalens indgåelse bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbrugeren. Før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb skal kreditgiveren atter vurdere forbrugerens kreditværdighed.

Stk. 3. Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en database, underretter kreditgiveren omgående forbrugeren om resultatet af en sådan søgning og giver forbrugeren nærmere oplysninger om den pågældende database. Denne underretning skal ske uden omkostninger for forbrugeren.

Links

Se Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens vejledning om kreditværdighedsvurdering (pdf)

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse fra 2020 om 166 ugyldige lån

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.