Skip navigation

To elselskaber politianmeldt for ulovligt telefonsalg

05. november 2021

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt de to elselskaber Grow Energy og Elektron for uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugere. Desuden er leadvirksomheden BigInGreenland politianmeldt for medvirken til Grow Energys ulovlige telefonsalg.

Forbrugerombudsmanden politianmelder elselskaberne Grow Energy og Elektron for at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg og for i strid med markedsføringsloven at have vildledt flere forbrugere under telefonsamtalerne.

Også leadvirksomheden BigInGreenland er blevet politianmeldt for at have medvirket til Grow Energys ulovlige opkald. En leadvirksomhed indhenter forbrugernes samtykke til at blive kontaktet telefonisk ved for eksempel at tilbyde forbrugerne at deltage i konkurrencer på nettet. Leadvirksomheden videresælger herefter forbrugernes samtykke til andre virksomheder.

Hvis forbrugerne ikke har givet samtykke til opkaldene, er forbrugerne ikke bundet af eventuelle aftaler. Hvis forbrugerne er blevet vildledt under telefonsamtalerne, kan aftalerne tilsidesættes som ugyldige.

Grow Energy bliver politianmeldt for at have ringet til 12 forbrugere i perioden fra januar 2021 til maj 2021 uden forudgående samtykke fra forbrugerne og for at have vildledt otte af forbrugerne under telefonsamtalerne. Forbrugerombudsmanden vurderer, at Grow Energy blandt andet har vildledt ved at udgive sig for eller give indtryk af at ringe fra forbrugerens nuværende elselskab og ved at give urigtige oplysninger om, at forbrugerne for eksempel kunne spare 1.300-1.500 kroner om året ved at skifte elselskab til Grow Energy. BigInGreenland bliver politianmeldt for at have medvirket til ni af de ulovlige opkald. Leadvirksomheden har medvirket ved at sælge urigtige oplysninger til Grow Energy om, at de ni forbrugere havde deltaget i en konkurrence på internettet, hvor de gav samtykke til at blive kontaktet telefonisk af Grow Energy.

Elektron bliver politianmeldt for at have ringet til 12 forbrugere i perioden fra maj 2020 til januar 2021 uden forudgående samtykke fra forbrugerne. Forbrugerombudsmanden politianmelder også Elektron for at have vildledt tre af forbrugerne og anvendt en aggressiv markedsføring over for to andre af forbrugerne under telefonsamtalerne. Forbrugerombudsmanden vurderer, at Elektron blandt andet har vildledt ved enten at give indtryk af at ringe fra en forbrugers nuværende elselskab eller ved at give urigtige oplysninger om, at Elektron kunne tilbyde forbrugerne en billigere lokal elaftale. I et opkald til to samboende forbrugere har Elektron desuden oplyst i strid med sandheden, at de havde vundet i en konkurrence, og at telefonsælgeren derfor havde fået lov til at tilbyde dem en fastprisaftale på strøm. Elektron har tilkendegivet, at de ønsker at vedtage en udenretlig bøde på 110.000 kr. for overtrædelserne omfattet af politianmeldelsen, hvorefter sagen kan afsluttes.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi modtager fortsat mange klager over enkelte elselskabers telefonsalg. Hvis forbrugerne ikke har givet samtykke til at blive ringet op, er de ikke bundet af aftalen med elselskabet.”

”Forbrugerne klager typisk over, at telefonsælgerne lader som om, at de ringer fra forbrugerens nuværende elselskab, eller at de giver forkerte oplysninger om, at forbrugeren kan spare penge ved at skifte elselskab. Hvis forbrugerne er blevet vildledt til at indgå en aftale med elselskabet, er de naturligvis ikke bundet af aftalen.”

Gode råd

  • Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt elselskabet skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

Hvis der er gået mere end 14 dage:

  • Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af elselskabet, vil aftalen være ugyldig, og du vil ikke være bundet af aftalen med elselskabet. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.
  • Hvis elselskabet har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med elselskabet kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.
  • Mener du, at aftalen med elselskabet er ugyldig, skal du skrive det til elselskabet. Oplys samtidig, at elselskabet skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at elselskabet straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.
  • Hvis aftalen med elselskabet er ugyldig, har du ret til at genindtræde i aftalen med dit hidtidige elselskab.
  • Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at elselskabet uberettiget har anmeldt et skifte af elselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk
  • Er elselskabet uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige elelskab eller et andet elselskab.
  • Har du et økonomiske mellemværende med elselskabet, fx hvis elselskabet er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet, energianke.dk.

Lovgrundlag

Forbuddet mod telefonsalg

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Er en aftale indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 5.

Forbuddet mod vildledning og aggressiv handelspraksis

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Ifølge markedsføringslovens § 9 og pkt. 31 i et bilag til markedsføringsloven, er det en aggressiv handelspraksis, hvis der skabes det fejlagtige indtryk, at en forbruger allerede har vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende gode, selvom faktum er, at der enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet tilsvarende gode indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller på anden måde påtage sig udgifter.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.