Skip navigation

Go Strøm igen politianmeldt for ulovligt telefonsalg

21. december 2021

For anden gang inden for kort tid har Forbrugerombudsmanden politianmeldt elselskabet Go Strøm for uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugere.

Go Strøm er for anden gang blevet politianmeldt for ulovligt telefonsalg. Den seneste politianmeldelse vedrører opkald til 61 forbrugere uden forudgående samtykke fra forbrugerne og vildledning af 45 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

I oktober politianmeldte Forbrugerombudsmanden for første gang Go Strøm for uønsket telefonsalg og vildledning. Politianmeldelsen fra oktober vedrørte ulovligt telefonsalg over for 59 forbrugere. Efter politianmeldelsen har Forbrugerombudsmanden fortsat modtaget mange klager over Go Strøms telefonsalg, hvorfor Forbrugerombudsmanden nu har politianmeldt Go Strøm for anden gang for uønsket telefonsalg og vildledning.

Go Strøm blev oprettet som selskab i april 2021.

Efter aftale med Energinet har Forbrugerombudsmanden oversendt klagerne over Go Strøms telefonsalg, så de kan indgå i Energinets undersøgelse af, om Go Strøm overholder Energinets forskrifter.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Go Strøm er fortsat med ulovligt at ringe til et stort antal forbrugere, efter at vi politianmeldte selskabet første gang. Der er efter vores vurdering tale om en meget systematisk og grov vildledning, og både de konkurrerende selskaber og forbrugerne risikerer økonomiske tab.”

”Det er vigtigt, at forbrugerne er klar over, at de ikke er bundet af en el-aftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet. De er naturligvis heller ikke bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den.”

Den nye politianmeldelse af Go Strøm

Forbrugerombudsmanden vurderer, at Go Strøm i perioden fra juli til november 2021 ulovligt har ringet til 61 forbrugere uden deres samtykke.

Desuden er det Forbrugerombudsmanden vurdering, at Go Strøm i perioden fra juli til oktober 2021 har vildledt 45 af de 61 forbrugere under telefonsamtalerne ved blandt andet at:

  • give forbrugerne det indtryk, at Go Strøm ringede på vegne af eller i samarbejde med forbrugerens nuværende elselskab,
  • oplyse forbrugerne om, at de skulle have penge tilbage, fx for en grøn elafgift, selvom det ikke var tilfældet
  • tilmelde forbrugerne en el-aftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, hvis forbrugerne oplyste CPR-nr. og kontooplysninger, fx fordi forbrugerne troede, de skulle have penge tilbage,
  • give urigtige oplysninger om, hvor mange penge forbrugerne kunne spare ved at skifte til Go Strøm.

Hvis forbrugerne ikke har givet samtykke til opkaldene, er forbrugerne ikke bundet af eventuelle aftaler. Hvis forbrugerne er blevet vildledt under telefonsamtalerne, kan aftalerne tilsidesættes som ugyldige.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i oktober 2021 Go Strøm for uønskede opkald til 59 forbrugere og for vildledning af 50 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Læs mere om den tidligere politianmeldelse

GODE RÅD TIL FORBRUGERNE

Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

HVIS DER ER GÅET MERE END 14 DAGE

Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en evt. aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fx fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Hvis aftalen med Go Strøm er ugyldig, har du ret til at komme tilbage til dit hidtidige elselskab.

Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at Go Strøm uberettiget har anmeldt et skifte af energiselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk

Er Go Strøm uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige energiselskab eller et andet energiselskab.

Har du et økonomiske mellemværende med Go Strøm, fx hvis Go Strøm er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

FORBUDDET MOD TELEFONSALG

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Er en aftale indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 5.

FORBUDDET MOD VILDLEDNING

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.