Skip navigation

Forbrugerombudsmanden sender udkast til kvikguide om ”grøn” markedsføring i høring

02. juni 2021

Virksomheder markedsfører i høj grad deres produkter med miljø- eller klimamæssige udsagn. Hvis virksomhederne ikke har dokumentationen i orden, vildleder de forbrugerne, og miljømarkedsføring udvandes til skade for den grønne omstilling. Forbrugerombudsmanden sender nu en kvikguide om kravene til grøn markedsføring i høring.

Forbrugerombudsmanden vil med en ny kvikguide hjælpe virksomheder til at efterleve markedsføringsloven, når de ønsker at markedsføre sig med brug af miljø- eller klimavenlige anprisninger. Udgivelsen skal ske som et led i Forbrugerombudsmandens indsats mod vildledende miljømarkedsføring.

Forbrugerombudsmanden har modtaget mange klager, hvor flere har ført til verserende sager, og behandler også enkelte sager på eget initiativ. Desuden har Forbrugerombudsmanden bidraget til en større undersøgelse i regi af EU-kommissionen. På baggrund af en bred screening identificerer undersøgelsen 344 tilfælde med tvivlsomme grønne påstande i EU-landene. 42 procent af dem havde en karakter, så myndighederne vurderede, at de kunne være i strid med EU’s direktiv om urimelig handelspraksis.

I udkastet til den nye kvikguide er der en række eksempler på, hvornår det er en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts påvirkning af miljøet:

  • Et benzinselskab markedsførte et benzinprodukt i en tv-reklame, hvor der blev vist en bil, som var dækket af græs. Bilen blev tanket op med benzinproduktet, hvorefter den kørte væk med et spor af blomster efter sig, fulgt af sloganet: ”5% mindre CO2. Samme pris – bedre for miljøet”. Virksomheden kunne dog ikke dokumentere en sådan miljøgevinst ud fra en livscyklusanalyse.

og

  • En producent af levende lys, som var produceret af vegetabilske råstoffer, markedsførte dem blandt andet med udsagnet ”Renere afbrænding – mindre sod”. Lysproducenten havde fået lavet en test af sodudledningen fra lysene målt i forhold til andre lys. Der var dog testet for få af konkurrentens lys, testen var gennemført for få gange, og den viste heller ikke en markant forskel i sodudledningen i forhold til konkurrentens lys. Derfor var testen ikke tilstrækkelig dokumentation for reklamepåstanden.

Hvis et produkt ikke lever op til påstandene i reklamerne, vil markedsføringen være vildledende og dermed ulovlig.

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at virksomhederne er så præcise som muligt, når de beskriver, hvordan et produkt udmærker sig i forhold til miljøet, hvis de ønsker at fremhæve det i markedsføringen.

Læs udkastet til kvikguiden om miljømarkedsføring

Læs Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømarkedsføring (kvikguiden er i vidt omfang en forkortet udgave af denne) https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46475/2016-miljmssige-og-etiske-udsagn.pdf

Læs EU’s pressemeddelelse om en undersøgelse med screening af hjemmesider for såkaldt ”greenwashing” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269


Forbuddet mod vildledning og dokumentationskravet:

Markedsføringslovens § 5: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringslovens § 13: Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.