Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden politianmelder igen et elselskab

Forbrugerombudsmanden politianmelder Blue Energy, der blandt andet sælger elabonnementer, for ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugerne. Det er anden gang, at Blue Energy bliver politianmeldt for ulovligt telefonsalg. Blue Energy har accepteret at betale en bøde på 400.000 kr. for overtrædelserne.

Blue Energy bliver politianmeldt for ulovlige opkald til 29 forbrugere og for at have vildledt 37 forbrugere under telefonsamtaler.

Flere af forbrugerne har klaget over, at de er blevet kontaktet af Blue Energy, selvom de ikke har givet et samtykke til at blive kontaktet. Andre er blevet kontaktet, selvom de under tidligere samtaler har frabedt sig yderligere henvendelser.

Forbrugerombudsmanden vurderer desuden, at telefonsælgerne har vildledt under telefonsamtaler med 37 forbrugere for at få forbrugerne til at skifte elselskab.

Blue Energy har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledt 25 forbrugere ved:

 • At udgive sig for eller give indtryk af at ringe fra forbrugerens nuværende elselskab for at indgå en ny elaftale med forbrugeren
 • at udgive sig for at ringe fra en uafhængig organisation
 • at give urigtige eller vildledende oplysninger om elselskabers rolle på elmarkedet og prissammensætningen for el
 • at påstå, at Blue Energy havde overtaget faktureringen fra forbrugerens nuværende elselskab og/eller
 • at påstå, at telefonsælgeren kunne fjerne en post på forbrugerens elregning.

Blue Energy har desuden vildledt 11 forbrugere ved at påstå, at forbrugeren kunne spare penge ved at skifte til Blue Energy, selvom telefonsælgeren hverken kendte til forbrugerens nuværende aftale eller forbrug.

To af forbrugerne har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de i løbet af samtalen med telefonsælgeren modtog en SMS, som telefonsælgeren forsøgte at få dem til at besvare med et ”ja” under påskud af, at det var en tilladelse til, at Blue Energy kunne sende et tilbud på en aftale. Hvis forbrugerne svarede ”ja” til SMS’en, ville de imidlertid indgå en aftale med Blue Energy.

Sagen vedrører opkald, som er foretaget i perioden fra januar 2020 til maj 2021. 

Det er anden gang, at Blue Energy bliver politianmeldt for ulovligt telefonsalg. I 2019 politianmeldte Forbrugerombudsmanden således elselskabet for ulovlige opkald til 23 forbrugere. Forbrugerombudsmanden har også flere gange indskærpet forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg og markedsføringslovens forbud mod vildledning over for Blue Energy. Indholdet af flere af klagerne i de tidligere sager var enslydende med indholdet af klagerne i denne sag.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: 

”Det er ulovligt for virksomheder at ringe til forbrugere, medmindre forbrugerne har bedt om at blive kontaktet. Hvis forbrugere udtrykkeligt frabeder sig flere opkald fra selskabet er det også ulovligt at ringe igen. Ringer selskabet alligevel, er forbrugeren ikke bundet af en aftale om at skifte elselskab, hvis aftalen er indgået under samtalen.”

”Blue Energy har vildledt forbrugere ved blandt andet at udgive sig for eller give indtryk af at være forbrugernes nuværende elselskab og ved at oplyse forbrugerne om, at de kunne få slettet en post på regningen. Det er imidlertid ikke muligt at fjerne hverken betaling for transport eller afgifter fra elregningen.”

Gode råd til forbrugerne:

 • Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt Blue Energy skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

Hvis der er gået mere end 14 dage:

 • Hvis du ikke har givet samtykke til at blive ringet op af Blue Energy, vil aftalen være ugyldig, og du vil ikke være bundet af aftalen med Blue Energy. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.
 • Hvis Blue Energy har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Blue Energy også være ugyldig, men efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.
 • Mener du, at aftalen med Blue Energy er ugyldig, skal du skrive det til Blue Energy. Oplys samtidig, at Blue Energy skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Blue Energy straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.
 • Hvis aftalen med Blue Energy er ugyldig, har du ret til at genindtræde på uændrede vilkår i aftalen med dit hidtidige elselskab (indtil 31. december på uændrede vilkår).
 • Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at Blue Energy uberettiget har anmeldt et skifte af energiselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk
 • Er Blue Energy uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige energiselskab eller et andet energiselskab.
 • Har du et økonomiske mellemværende med Blue Energy, fx hvis Blue Energy er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Forbuddet mod vildledning

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Forbuddet mod telefonsalg

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Er en aftale indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 5.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.