Skip navigation

Virksomheders brug af barn som influent var i strid med god markedsføringsskik

18. juni 2020

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at ni virksomheder handlede i strid med god markedsføringsskik ved at bruge en 13-årig til markedsføring via barnets personlige profil på et socialt medie.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at det er i strid med god markedsføringsskik, at ni virksomheder har benyttet et 13-årigt barn som såkaldt influent. 

Barnet markedsførte virksomhedernes produkter via sin egen profil til barnets følgere på et socialt medie. Virksomhederne sendte gratis skønhedsprodukter, makeup-produkter, smykker mv. til barnet med henblik på at få omtalt produkterne og/eller virksomhederne på barnets profil. Barnets profil blev dermed markedsføringskanal til andre børn i samme aldersgruppe – også barnets skolekammerater og venner, som barnet havde en personlig relation til.

Ifølge markedsføringslovens forarbejder bør virksomheder imidlertid være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring. Hvis virksomheder retter markedsføring mod børn, skal virksomhederne tage særligt hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende kritiske sans, som gør børn lettere at påvirke og nemmere at præge. Derfor har Forbrugerombudsmanden vurderet, at markedsføring via børns profiler på de sociale medier er i strid med markedsføringsloven. 

De ni virksomheder har alle meddelt Forbrugerombudsmanden, at de har ændret deres markedsføringspraksis, så de ikke fremover anvender børns profiler på sociale medier til markedsføring af deres produkter.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på problemet efter en henvendelse fra pressen, og tog derefter sagen op til behandling.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er i strid med god markedsføringsskik, hvis en virksomhed benytter en 13-årigs profil på et socialt medie som platform til at udbrede sine kommercielle budskaber til andre børn. Markedsføringsformen er uforenelig med det hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som virksomhederne udtrykkeligt er pålagt at varetage i markedsføringsloven.”

Markedsføringsloven

Virksomheder skal udvise god markedsføringsskik, og retter en virksomheds markedsføring sig mod børn og unge, skal markedsføringen være udformet med særlig hensyntagen til denne målgruppes naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 2, jf. bilag 2.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringsloven bør virksomheder være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2014 om børn, unge og markedsføring: 

  • At det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i deres markedsførings- og salgsarbejde (afsnit 3.11.).

  • At det vil kunne være i strid med god markedsføringsskik, hvis en virksomhed, der ønsker at indgå aftale med en mindreårig om, at den mindreårige skal markedsføre virksomheden og/eller dennes produkter, ikke har indhentet forældrenes samtykke forinden (afsnit 3.5.1.).

  • At virksomheder som udgangspunkt ikke må sende gaver i form af vareprøver m.v. eller stille varer til rådighed for børn og unge, hvis dette sker i håbet om, at barnet eller den unge i videre omfang vil udbrede kendskabet til det modtagne på vegne af virksomheden til en bredere kreds af andre børn og unge (afsnit 3.5.3).

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.