Skip navigation

Virksomheder må ikke gøre det besværligt for kunder at opsige en aftale

30. oktober 2020

Virksomheder må ikke lægge hindringer i vejen for kunder, der vil opsige en aftale. For eksempel må de ikke kræve, at aftalen alene kan opsiges ved fysisk fremmøde eller på telefon. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som har behandlet klager over tre virksomheder.

Hvis en kunde vil opsige en aftale med en virksomhed, skal det være nemt og enkelt for kunden.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det vil være et urimeligt aftalevilkår, hvis virksomheden stiller krav om, at opsigelse skal ske på en bestemt måde, medmindre virksomheden har saglige grunde, der kan begrunde et sådant krav.

Forbrugerombudsmanden vurderer også, at det generelt er i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god skik, hvis det fx kun er muligt for kunden at opsige en aftale telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Forbrugerombudsmanden har behandlet klager over tre virksomheder:

  • B&Ø Cross
  • Infitness Denmark
  • YouSee

B&Ø Cross og Infitness Denmark skrev begge i deres opsigelsesvilkår, at opsigelse af aftalen skulle ske ved fysisk fremmøde. Infitness Denmark skrev desuden, at opsigelse også kunne ske ved at sende et fysisk brev. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det et urimeligt aftalevilkår, at kunden skal møde fysisk op eller sende et fysisk brev for at kunne opsige sin aftale.

YouSee gav på sin hjemmeside kunderne det indtryk, at aftalen kun kunne opsiges ved at ringe eller bestille et telefonopkald. Det er i strid med god skik.

Alle tre virksomheder har nu ændret deres praksis for opsigelse.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det skal være nemt og enkelt for forbrugerne at opsige en aftale. Hvis en virksomhed kræver, at aftalen alene kan opsiges ved fysisk fremmøde eller over telefonen, vil det efter vores opfattelse være et urimeligt aftalevilkår.”

Reglerne om urimelige aftalevilkår

Urimelige aftalevilkår er ved forbrugeraftaler reguleret af aftalelovens § 38c, som henviser til § 36. Bestemmelserne har følgende ordlyd.

”§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.”

”§ 38 c. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 1. Såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, gælder de i § 36, stk. 1, nævnte retsvirkninger også, idet forbrugeren dog i så fald kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.

Stk. 2. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 2, med den ændring, at der ikke ved bedømmelsen af de forhold og omstændigheder, som er nævnt i § 36, stk. 2, herunder vilkår i andre aftaler, som hænger sammen med den pågældende aftale, kan tages hensyn til senere indtrufne omstændigheder til skade for forbrugeren med den virkning, at aftalen ikke kan tilsidesættes eller ændres.”

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.