Skip navigation

Tre webbutikker politianmeldt for at vildlede om abonnementer

30. april 2020

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhederne bag hjemmesiderne: gipote.dk, plusshop.dk og baseprice.dk for at vildlede deres kunder. Kunderne fik ikke tydelig information om, at de automatisk blev tilmeldt et abonnement, når de handlede på hjemmesiderne.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt tre virksomheder for vildledende markedsføring på deres respektive hjemmesider. Det drejer sig om:

  • Plus Global ApS (plusshop.dk)
  • Nordic e-Commerce ApS (baseprice.dk)
  • Petimo A/S (gipote.dk)

De tre virksomheder sælger forskellige produkter og ydelser på nettet, men anvender det samme forretningskoncept. Køb af produkter eller ydelser medfører et løbende abonnement.

Køb i Plus Global og Nordic-eCommerces webbutikker er således betinget af, at forbrugerne tegner et abonnement, når forbrugerne køber produkter til priser, der ifølge webbutikkerne er fordelagtige.

Den tredje virksomhed Petimo A/S tilbyder forbrugeren at købe adgang til kontaktoplysninger på sælgerne bag de markedsførte hundeannoncer på webbutikken. Køb af adgangen til kontaktoplysninger på sælgerne er betinget af, at forbrugeren tegner et løbende abonnement.

Når nye kunder indtaster betalingskortoplysninger ved køb af et produkt eller en ydelse på hjemmesiderne, bliver oplysningerne samtidig anvendt til at trække de efterfølgende betalinger for det løbende abonnement.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de tre virksomheder ikke oplyser kunderne tydeligt om, at de tilmelder sig et abonnement, når de handler på hjemmesiderne. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bliver kunderne derfor vildledt.

Nordic e-Commerce ApS har efterfølgende tilrettet deres hjemmeside baseprice.dk, så den er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens kvikguide for webshop’s salg af abonnementer. Kvikguiden ses her.

Da kunderne ikke har givet et oplyst samtykke til at købe et abonnement og betale for abonnementet via deres betalingskort, er det endvidere Forbrugerombudsmandens vurdering, at abonnementsaftalerne er ugyldige og betalingerne uautoriserede efter forbrugeraftaleloven og betalingsloven. Kunderne har derfor krav på tilbagebetaling af de beløb, som de har betalt i abonnement.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagerne efter klager fra forbrugere, der er blevet overraskede over, at de pludselig blev opkrævet månedlige beløb efter at have handlet på hjemmesiderne.

Plus Global ApS er politianmeldt i 2018 for en tilsvarende overtrædelse. Da hed virksomheden YY Trading ApS.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vildledende, hvis en virksomhed ikke oplyser den fulde pris og vilkår, over for sine kunder. Desværre får vi klager over mange webbutikker, der tilsyneladende ikke ønsker at oplyse kunderne tydeligt om, at man kun kan være kunde, hvis man køber et abonnement."

"De virksomheder, der ikke oplyser tydeligt om abonnementsvilkår og priser, kan risikere at skulle betale penge tilbage til kunderne for abonnementerne. Som forbruger kan man naturligvis ikke blive forpligtet til at betale for et abonnement, som man ikke er klar over, at man skulle have købt.”

Gode råd til dig, der har betalt for et abonnement, du ikke mener at have købt:

  • Kontakt virksomheden og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne ikke er givet tydeligt og i fremhævet form. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
  • Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet.
  • Forbrugerombudsmanden hører gerne fra dig, hvis du forgæves har forsøgt at få dine penge igen fra enten virksomheden eller din bank. Kontakt os via vores kontaktformular her.

Juraen

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens andet vildledningsforbud i § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, siger, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at det skal være oplyst klart og tydeligt på den webside, hvor en bestilling afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Forbrugeren skal også tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om bl.a. abonnementets pris pr. måned og betingelserne for at opsige abonnementet. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 2. pkt., der henviser til lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18. Hvis forbrugeren ikke tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling er blevet oplyst herom, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.

Det fremgår af betalingslovens § 82, at en hævning kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre hævningen. Er der ikke meddelt samtykke, er hævningen uautoriseret. Det fremgår herefter af betalingslovens § 99, at betalers udbyder (dvs. banken) hæfter over for betaleren (forbrugeren) for tab som følge af uautoriserede hævninger. Det betyder, at banken har pligt til at tilbagebetale det hævede beløb til betalerens konto. En sådan indsigelse til banken skal ske hurtigst muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på den uretmæssige hævning fra betalerens konto, jf. betalingslovens § 97.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.