Skip navigation

Optikerkæde har betalt bøde på 300.000 kroner for vildledning

01. september 2020

Optikerkæden Synoptik A/S har betalt 300.000 kroner i bøde for at have vildledt i reklamebreve. Kæden skrev ”50 % på alle glas” i brevene, men oplyste ikke tydeligt nok, at kunderne skulle købe et brillestel for at få rabatten.

Forbrugerombudsmanden meldte i 2018 optikerkæden Synoptik til politiet for vildledende markedsføring. Nu har kæden accepteret at betale en bøde på 300.000 kroner.

Synoptik sendte i 2017 reklamebreve ud til en række forbrugere, hvori optikerkæden reklamerede for, at der var 50 procents rabat på brilleglas. Selve tilbuddet blev vist i en rød boks med stor hvid skrift. Lodret langs højre side af den røde boks stod med væsentlig mindre skrift: ”Gælder til 30.12.17 for alle glas ved køb af stel”.

Forbrugerombudsmanden behandlede sagen efter en klage fra en forbruger. Forbrugeren havde henvendt sig i en af optikerkædens butikker med reklamebrevet i hånden. Først da hun stod i butikken, forstod hun, at rabatten på brilleglassene forudsatte, at hun købte et brillestel til fuld pris.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de forbrugere, der modtog reklamebrevet, nemt har kunnet overse vilkåret om køb af et brillestel til fuld pris.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbrugere skal klart og tydeligt kunne se og forstå, hvad det er, de bliver tilbudt i en reklame. Hvis reklamen fremstår som et bedre tilbud, end det reelt er, vil det være vildledende markedsføring.”

Retsgrundlaget

Markedsføringslovens §§ 5 og 6 omhandler vildledende markedsføring.

  • 5 har følgende ordlyd:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:

1) Produktets eksistens eller art,

2) de væsentligste egenskaber ved produktet,

3) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,

4) erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,

5) prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,

6) behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,

7) den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,

8) forbrugerens rettigheder,

9) den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller

10) forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.”

  • 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Det fremgår af § 8, at det er en betingelse for at have handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.