Skip navigation

Nye retningslinjer skal gøre det nemmere at vælge grøn strøm

10. januar 2020

Forbrugerombudsmanden lancerer nye retningslinjer til el-leverandører, som markedsfører strøm fra vedvarende energikilder. Retningslinjerne skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energikilder.

(Efter aftale med parterne er retningslinjernes ikrafttræden udskudt til den 1. september 2020)

Virksomheder, der sælger elektricitet, ønsker at anvende udsagn som ”grøn strøm” eller lignende udtryk i deres markedsføring af strøm baseret på vedvarende energikilder.

Forbrugerombudsmanden har i samarbejde med en række branche- og interesseorganisationer forhandlet retningslinjer på området. De skaber fælles rammer for, hvornår og hvordan el-leverandører kan bruge udsagn som ”grøn strøm” i deres markedsføring af el-produkter, uden at forbrugerne bliver vildledt.

I retningslinjerne deles el-produkterne op i to produktkategorier for at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne, hvad det er, de betaler for.  Samtidig indeholder retningslinjerne en mærkningsordning, som forhandlingsparterne har aftalt, at el-leverandørerne benytter, når de oplyser forbrugerne om, hvilken produktkategori det markedsførte el-produkt hører i.

For at komme i den næstbedste kategori (kategori 2) skal el-produktet være baseret udelukkende på vedvarende energikilder. Tilhører produktet den kategori, kan el-leverandører bruge klimarelaterede udsagn som ”grøn strøm”, når de samtidig anvender den frivillige mærkningsordning.

I den bedste kategori (kategori 1) skal el-produktet også være baseret udelukkende på vedvarende energikilder, og derudover skal el-leverandøren lave klimatiltag, der yderligere reducerer udledningen af drivhusgasser svarende til som minimum den mængde strøm, som kunden forventes at bruge.

I dag er det ikke muligt at levere strøm til forbrugernes stikkontakter udelukkende baseret på vedvarende energi, som for eksempel vindenergi. Al strøm – både det fra vedvarende energikilder og det fra traditionelle energikilder – bliver blandet sammen i elnettet, før det når ud til forbrugernes stikkontakter. For at kunne sælge ”grøn strøm” til forbrugerne skal el-leverandører derfor købe strøm fra vedvarende energikilder svarende til kundens forbrug og dokumentere dette gennem såkaldte oprindelsesgarantier, som det statslige selskab Energinet udsteder.

De nye retningslinjer træder i kraft 1. juni 2020.

Forhandlingsparterne er Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Energisammenslutningen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for grøn omstilling og Landbrug og Fødevarer samt Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Energinet.

Oversigt over produkter baseret på vedvarende energikilder:

grøn strøm

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

"Mange forbrugere ønsker at vælge løsninger på deres elforbrug, som belaster klimaet mindst muligt.”

”Betegnelserne grøn strøm og grøn energi er i samfundsdebatten gennem de senere år blevet brugt som et begreb for strøm, der kommer fra vedvarende energikilder. Elhandlere må derfor bruge begreberne i markedsføringen, hvis de kan dokumentere, at der er produceret en mængde strøm fra vedvarende energikilder, som modsvarer forbrugerens elforbrug. For andre produkter reguleres brugen af ordet grøn i markedsføringen stadig af vores miljøvejledning.”

”Formålet med de nye retningslinjer er at give energiselskaberne en nem og simpel mulighed for at kunne markedsføre el-produkter fra vedvarende energikilder på en måde, så forbrugerne ikke bliver vildledt om det produkt, de køber.”

Fakta om retningslinjerne

  • Retningslinjerne omfatter udtryk som fx ”grøn strøm” og andre betegnelser, som signalerer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

  • Hvis en el-leverandørs markedsføring overholder retningslinjerne, vil Forbrugerombudsmanden ikke gribe ind over for markedsføringen, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Links:

Læs retningslinjerne for elhandleres brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

REGELGRUNDLAGET:

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i markedsføringslovens § 4, stk. 1, om god erhvervsskik, § 5 om vildledende handlinger, § 6 om vildledende udeladelser og dokumentationskravet i § 13.

Overtrædelse af bestemmelserne i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 3 og 4, sammenholdt med § 8, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, jf. markedsføringslovens § 37, stk. 3.

Særlovgivning

Elhandlerne er derudover ansvarlige for at overholde den til enhver tid gældende sektorregulering på energiområdet.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.