Skip navigation

Markedsføring af lån til betaling af bøder er i strid med god skik

26. marts 2020

En virksomheds markedsføring af lån til betaling af bøder og kontrolafgifter var i strid med markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet lovens regler over for forbrugslånsvirksomheden.

Virksomheden Pro-Ino ApS, der markedsførte lån til betaling af fartbøder, parkeringsbøder og kontrolafgifter på hjemmesiden bodeboksen.dk, har overtrådt god markedsføringsskik. Markedsføringen var også vildledende og i strid med kreditoplysningsreglerne.  

  • Pro-Ino markedsførte sine lån som rente- og gebyrfrie via hjemmesiden bodeboksen.dk, men opkrævede alligevel et håndteringsgebyr på 49 kroner for at optage et lån. Det var en overtrædelse af forbuddet mod vildledende markedsføring.
  • Pro-Ino undlod at oplyse om lånets ÅOP i markedsføringen, som er ”kiloprisen” på lånet. Det var en overtrædelse af markedsføringslovens kreditoplysningspligt.
  • Endelig markedsførte Pro-Ino sine lån specifikt til betaling af bøder til det offentlige. Det var efter Forbrugerombudsmanden opfattelse i strid med god markedsføringsskik, fordi det var uetisk og i strid med almene samfundshensyn og social ansvarlighed.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at markedsføringen opfordrede til, at borgere konverterede deres bødegæld til det offentlige til gæld til en privat kreditor. Forbrugerombudsmanden vurderede, at en sådan markedsføring underminerer formålet med samfundets pålæggelse af bødestraf, hvortil kommer at forbrugere ikke længere ville nyde den beskyttelse, der følger af reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kort tid efter, at Forbrugerombudsmanden henvendte sig til Pro-Ino, blev hjemmesiden lukket. Da hjemmesiden ikke er blevet åbnet sidenhen, har Forbrugerombudsmanden afsluttet sagen med en indskærpelse. 

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Bøder skal forebygge lovovertrædelser. Målrettet markedsføring af lån til betaling af bøder kan undergrave den præventive effekt af bøder.”

”Når en virksomhed målretter lån til betaling af bøder til det offentlige, opfordrer virksomheden til, at forbrugerne konverterer deres bødegæld til det offentlige til en gæld til en privat kreditor. Det kan bringe forbrugerne i en ringere position, fordi der gælder andre regler for privat gældsinddrivelse.”

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.