Skip navigation

Forlig i sager om mangelfuld kreditvurdering og overgældsætning

29. januar 2020

To forbrugere skal ikke betale renter, gebyrer og misligholdelsesomkostninger til en række udlånsvirksomheder, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har foretaget uansvarlig långivning.

To banker, et realkreditinstitut og tre forbrugslånsselskaber har nu meddelt Forbrugerombudsmanden, at en forbruger ikke skal betale renter, gebyrer og misligholdelsesomkostninger på lån optaget hos dem. Et fjerde forbrugslånsselskab anlagde sag mod forbrugeren, men valgte at afslutte sagen med forlig, da Forbrugerombudsmanden indtrådte i retssagen.

I en anden sag har en forbruger fået eftergivet gælden hos et forbrugslånsselskab, mens tre andre selskaber har meddelt Forbrugerombudsmanden, at forbrugeren kun skal betale det lånte beløb tilbage.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at alle selskaberne har foretaget mangelfulde kreditvurderinger, som førte til overgældsætning af de to forbrugere, og at det derfor vil være i strid med redelig handlemåde at kræve, at forbrugerne skal betale omkostningerne på lånene.

Selskaberne har oplyst, at de ikke er enige i Forbrugerombudsmandens fortolkning af loven, men af procesøkonomiske årsager har valgt at stille forbrugerne som om, låneaftalerne er ugyldige.

Et af selskaberne har dog nu fået påbud fra Forbrugerombudsmanden, fordi selskabet har overtrådt deres tilsagn til Forbrugerombudsmanden om fremover at vurdere låneansøgernes kreditværdighed.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Mangelfulde kreditvurderinger, der fører til overgældssatte forbrugere, er et meget alvorligt problem. Vi fortsætter derfor vores indsats på låneområdet for at få selskaberne til at overholde pligten til at vurdere forbrugernes kreditværdighed.”

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse fra december 2019 om, at hun indtræder i retssag om manglende kreditvurdering på vegne af forbruger

Læs Forbrugerombundsmandens undersøgelse af ni forbrugslånsvirksomheder fra marts 2019

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Retsgrundlaget:

Hensigten med kreditaftalelovens § 7 c er at øge forbrugerbeskyttelsen og undgå, at kreditgivere foretager uansvarlig långivning. § 7 c, stk. 1 har følgende ordlyd:

”Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.”

Urimelige aftaler med en forbruger kan ændres eller tilsidesættes helt. Det står i aftalelovens §§ 36, stk. 1 og 38 c, stk. 1.

”§ 36, stk. 1. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

  • 38 c, stk. 1. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 1. Såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, gælder de i § 36, stk. 1, nævnte retsvirkninger også, idet forbrugeren dog i så fald kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.”

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.