Skip navigation

Forbrugerombudsmanden politianmelder ni virksomheder for ulovligt telefonsalg

06. marts 2020

Forbrugerombudsmanden politianmelder ni virksomheder for ulovligt telefonsalg. De seneste år er klager over uønskede opkald fra sælgere steget markant, og i 2019 nåede klagebunken sit hidtil højeste med 920 klager, viser nye tal fra Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhederne Ørsted Privatsalg, Vindstød og C More for i strid med forbrugeraftaleloven at have ringet til forbrugere uden forbrugernes samtykke. Ørsted Privatsalg, Vindstød og C More har allerede accepteret at betale bøder på hhv. 175.000 kroner, 135.000 kroner og 100.000 kroner for de ulovlige henvendelser.

Herudover er fem virksomheder, der fungerer som enten leadmægler, callcenter, leadvirksomhed eller konsulent, blevet politianmeldt for at have medvirket til overtrædelserne. Det drejer sig om følgende virksomheder: NTG Sales (konsulentvirksomhed), Ritter & Jensen Marketing (callcenter), Stenhøj Media (leadmægler), eGentic (leadmægler) og Toleadoo (leadvirksomhed). Ritter & Jensen Marketing og Stenhøj Media har allerede accepteret at betale bøder på hver 135.000 kroner. 

Leadvirksomheder afholder typisk konkurrencer, hvor forbrugerne skal give samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række virksomheder for at deltage. Samtykkerne fra konkurrencerne sælges som såkaldte leads. En leadmægler er et bureau, som typisk indkøber og videresælger leads til virksomheder.

Forbrugerombudsmanden har desuden politianmeldt Alm. Brand Forsikring for i strid med markedsføringsloven at have ringet til forbrugere på Robinsonlisten. Robinsonlisten er et register, hvor man kan frabede sig de uanmodede henvendelser med markedsføring, der ellers lovligt kan foretages uden samtykke fra forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden har de seneste år kunnet konstatere en markant stigning i antallet af klager over telefonsalg. I 2019 nåede klagetallet op på 920 klager, hvilket er det hidtil højeste. Det er især klager over uønsket salg fra tele-og energibranchen, der fylder i bunken.

Forbrugerombudsmanden har det seneste år politianmeldt i alt 29 virksomheder for ulovligt telefonsalg. Blandt dem har 17 virksomheder accepteret at betale bøder eller er idømt bøder.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Klager over uønsket telefonsalg er steget kraftigt de seneste år, og det seneste år er antallet mere end fordoblet. Det har indtil videre ført til politianmeldelse af 29 virksomheder for ulovligt telefonsalg bare det seneste år.”

”Vi har desværre set mange eksempler, hvor virksomheder har købt ugyldige samtykker hos underleverandører.”

”Forbrugerne skulle have givet samtykke til de telefoniske henvendelser ved at deltage i konkurrencer på internettet udbudt af leadvirksomheder. Ofte afviser forbrugerne at have deltaget i konkurrencerne. Når vi undersøger konkurrencerne, er det heller ikke tydeligt, at formålet med konkurrencerne er at indhente forbrugernes samtykke til at blive kontaktet med markedsføring.”

De nye politianmeldelser for ulovligt telefonsalg vedrører:

  • Ørsted Privatsalg El & Gas. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 19 forbrugere. Ørsted Privatsalg har accepteret at betale en bøde på 175.000 kroner.
  • Ritter & Jensen, Stenhøj Media, eGentic og Toleadoo som hhv. callcenter, leadmæglere og leadvirksomhed, der indhentede samtykker og foretog et eller flere opkald til 15 forbrugere for Vindstød. Vindstød, Ritter & Jensen Marketing og Stenhøj Media har accepteret at betale bøder på hver 135.000 kroner.

    eGentic og Toleadoo har medvirket til opkald til 6 af forbrugerne. eGentic og Toleadoo bestrider, at disse forbrugere ikke skulle have givet gyldigt samtykke til telefoniske henvendelser.

  • NTG Sales som konsulentvirksomhed, der indkøbte de leads, som blev anvendt til at ringe 11 forbrugere op om produkter fra C More Entertainment. C More har accepteret at betale en bøde på 100.000 kroner. 
  • Brand Forsikring. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 7 forbrugere, der står på Robinsonlisten.

Årlig fordeling af klager til Forbrugerombudsmanden over telefonsalg i perioden 2012-2019

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal klager

20

44

117

250

323

537

440

920

Hvornår er telefonsalg ulovligt?

Telefonsalg over for forbrugere er ulovligt, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til at blive ringet op. Der er dog få undtagelser fra forbuddet mod telefonsalg. Det drejer sig om salg af:

  • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Bøger
  • Forsikringer
  • Abonnementer på redningstjenester og sygetransport

Disse lovlige opkald kan dog ikke foretages over forbrugere, der er tilmeldt Robinsonlisten, medmindre forbrugeren har givet samtykke til opkaldet. Dvs. ved at være tilmeldt Robinsonlisten kan en forbruger undgå alle former for uanmodede telefoniske henvendelser fra virksomheder.

Opkald fra foreninger er stort set altid lovlige, da de ikke er erhvervsdrivende.

FORBRUGERAFTALELOVENS § 4, STK. 1

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op. 

MARKEDSFØRINGSLOVENS § 10, STK. 4

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 4, må erhvervsdrivende ikke ringe til en bestemt fysisk person, fx en forbruger, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller som har frabedt sig opkald fra virksomheden. Reglen gælder også for opkald til indehavere af enkeltmandsvirksomheder.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.