Skip navigation

Forbrugerombudsmanden orienterer om forbud mod skjult reklame ved linkbuilding

10. marts 2020

Forbrugerombudsmanden har orienteret 19 mediebureauer og virksomheder bag hjemmesider om, at forbuddet mod skjult reklame også omfatter linkbuilding.

I 2019 bragte Politiken en række artikler om konceptet ”linkbuilding”.

Linkbuilding er et koncept, hvor en virksomhed modtager betaling for at linke fra sin hjemmeside til en anden virksomheds hjemmeside med det formål, at den anden hjemmeside får mere trafik til sin hjemmeside og opnår en højere placering af sin hjemmeside i Googles søgeresultater.

Ifølge artiklerne blev det på en række hjemmesider ikke oplyst tydeligt, at virksomheder havde betalt for at få skrevet de tekster, der linkede til virksomhedernes hjemmesider.

Forbrugerombudsmanden har nu orienteret de mediebureauer og virksomheder bag hjemmesider, som var nævnt i Politikens artikler, om markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om modtagerne af orienteringsbrevene har brudt loven, men henstiller til, at de gennemgår deres hjemmesider og øvrige markedsføringstiltag i henhold til Forbrugerombudsmandens orientering om lovgivningen. Forbrugerombudsmanden har understreget, at det vil være en skærpende omstændighed, hvis Forbrugerombudsmanden på et senere tidspunkt bliver opmærksom på, at mediebureauerne og virksomhederne bag hjemmesiderne overtræder forbuddet mod skjult reklame.

Hvis indehaveren af en hjemmeside har aftalt med en virksomhed at linke til virksomhedens hjemmeside, er der en kommerciel hensigt med teksten, som linker til virksomhedens hjemmeside. Det skal være tydeligt for forbrugeren. Ellers vil teksten være vildledende og i strid med forbuddet mod skjult reklame.

Hvis formålet med en tekst er at linke til virksomhedens hjemmeside, skal teksten derfor tydeligt markeres som ”annonce” eller ”reklame” eller med et andet ord, som forbrugeren opfatter som en reklamemarkering, medmindre den kommercielle hensigt er tydelig, også uden der står ”reklame”, ”annonce” eller en tilsvarende reklamemarkering.

Forbuddet mod skjult reklame omfatter alle dele af markedsføringen. Derfor skal en kommerciel hensigt fremgå tydeligt alle steder, hvor en tekst med en kommerciel hensigt bliver omtalt, herunder i uddrag af teksten, der linker til selve teksten. Uddragene kan fx blive vist på hjemmesidens forside eller på andre hjemmesider, herunder ved Google-søgninger.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheder bag hjemmesider også skal sørge for, at det fremgår tydeligt af tekstuddrag på Google, hvis de leder ind til tekster med en kommerciel hensigt. Google har nemlig oplyst til Forbrugerombudsmanden, at en søgning på Google typisk gengiver en hjemmesides titel, som er en del af hjemmesidens tekster, der automatisk kopieres af Googles værktøjer, samt et uddrag af teksterne på hjemmesiden, inklusive sideteksten eller overskrifter/metabeskrivelser, som er indsat i hjemmesidens kode af hjemmesidens indehaver.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

Som læsere skal vi vide, om vi læser en redaktionel artikel eller tekst med en kommerciel hensigt. Det gælder også ved linkbuilding. Derfor skal det være tydeligt, hvis formålet med en tekst på nettet er at generere trafik til en hjemmeside.”

 ”Det er vigtigt for vores tillid til medierne, at kommercielle hensigter med en tekst er tydeligt oplyst. At skjule kommercielle hensigter er derfor strafbart.”

Retsgrundlaget:

Markedsføringslovens § 5 og § 6 forbyder virksomheder at vildlede forbrugerne. Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det fremgår desuden af pkt. 11 i bilag 1 til markedsføringsloven, at det er vildledende at anvende redaktionelt indhold i medierne til at promovere et produkt, hvor en erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren.

Ifølge e-handelslovens § 9, stk. 1, 2. pkt., skal det også være tydeligt oplyst, hvem indhold på en hjemmeside udsendes på vegne af.

E-handelsloven og selskabsloven stiller desuden nogle oplysningskrav til hjemmesider. Det fremgår af e-handelslovens § 7, at en tjenesteyder, der udbyder kommercielle tjenester online, skal oplyse tjenesteyderens navn, fysiske adresse, e-mailadresse og CVR-nummer. For de hjemmesider, der ejes af aktie- eller anpartsselskaber (kapitalselskaber), gælder desuden selskabslovens § 2, stk. 4, hvorefter sådanne selskaber har pligt til at oplyse navn, hjemsted og CVR-nummer på deres hjemmeside. Overtrædelse af selskabslovens § 2. stk. 4, kan straffes med bøde.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.