Skip navigation

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Fibia for spam

06. maj 2020

Forbrugerombudsmanden har meldt Fibia P/S til politiet for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam. Flere kommuner har i samarbejde med Fibia sendt udvalgte borgere breve i e-Boks med opfordring til at overveje tilslutning til Fibias fibernet.

Lolland, Odsherred og Kalundborg Kommuner har via e-Boks sendt breve ud til en række borgere og opfordret dem til at overveje at bestille fibernet fra Fibia. Udsendelsen er sket i samarbejde med Fibia. Derfor har Forbrugerombudsmanden politianmeldt Fibia for at overtræde spamforbuddet i markedsføringsloven.

Fibia har accepteret at betale en bøde på 964.600 kr. for henvendelserne.

Mindst 9.646 borgere har modtaget sådan en opfordring fra kommunerne i deres e-Boks.

I brevene fra kommunerne stod der bl.a.

”Dette brev er en servicemeddelelse fra xx Kommune med en opfordring til at støtte etableringen af højhastighedsinternet i og omkring xx område… Derfor er det vigtigt, at du som borger tager stilling til om du/i ønsker at fremtidssikre dit område… Hvis ikke der er tilstrækkelig opbakning sender Fibia gravemaskinerne videre til nye områder…"

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at kommunerne sendte brevene på Fibias opfordring og i samarbejde med Fibia, og at Fibia derfor har overtrådt spamforbuddet. Fibia sendte forslag til teksten til kommunerne, kom derefter med flere tekstforslag og bad om at se brevene inden afsendelsen. Fibia sendte desuden adresselister med modtagere til kommunerne.

Spamforbuddet i § 10, stk. 1, i markedsføringsloven forbyder erhvervsdrivende at rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx e-Boks, med markedsføring for øje, med mindre modtageren har givet samtykke til det.

I denne sag henviser Forbrugerombudsmanden desuden til, at en virksomhed kan være ansvarlig for overtrædelse af spamforbuddet, hvis virksomheden benytter en ikke-erhvervsdrivende til at sende henvendelser, som virksomheden ikke selv kan sende.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagerne efter at have modtaget tre klager.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Virksomheder må kun sende reklamer via elektronisk post, hvis modtageren har givet samtykke til at modtage reklamerne. Så simpel er loven vedrørende spam. Fibia kan ikke omgå spamforbuddet ved at få kommunerne til at skrive til borgerne via e-Boks.”

Forbuddet mod spam

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en erhvervsdrivende ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS), medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil.

Sådan udmåles spambøder

Udmålingen af bøder for spam følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven.

Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails stiger bøden med 100 kr. for hver mail. Derfor vil 60 spammails udløse en bøde på 10.000 kr. og 140 spammails en bøde på 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Forbrugerombudsmanden har ikke fundet, at der i sagen var skærpende eller formildende omstændigheder. Forbrugerombudsmanden har derfor indstillet en bøde til anklagemyndigheden svarende til 100 kr. pr brev.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.