Skip navigation

Egmont opdaterer interne retningslinjer for at undgå skjult reklame

25. marts 2020

Efter anmodning fra Forbrugerombudsmanden har Egmont Publishing opdateret sine etiske retningslinjer for modtagelse af gaver og sin vejledning om skjult reklame.

Det skal være tydeligt i en artikel, hvis skribenten har modtaget en gave eller en rejse eller på anden vis har fået en fordel fra en producent eller forhandler, der omtales i artiklen.

Forbrugerombudsmanden har forhandlet med mediekoncernen Egmont om koncernens vejledning til medarbejderne om skjult reklame og dens etiske retningslinjer for at modtage gaver.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at Egmonts vejledning og etiske retningslinjer ikke var i overensstemmelse med markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Det fremgik bl.a. ikke, at det skulle oplyses tydeligt, hvis en medarbejder omtalte ydelser eller produkter, som medarbejderen havde fået en fordel for at omtale, fx ved at have fået produktet som en gave.

Forbrugerombudsmanden har understreget vigtigheden af, at det bliver tydeligt oplyst i magasiner, på sociale medier mv., hvis Egmonts medarbejdere omtaler ydelser og produkter, hvor medarbejderen har fået eller får en fordel for sin omtale, uanset produktets værdi, og når medarbejdere promoverer Egmont eller annoncører som led i deres ansættelse hos koncernen.

Herefter har Egmont opdateret sine etiske retningslinjer for modtagelse af gaver og sin vejledning om skjult reklame.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Læsere af såvel magasiner, som andre udgivelser, må ikke komme i tvivl, om det er en uvildig redaktionel omtale, de læser, eller om skribenten har fået foræret det produkt, som skribenten roser. Det gælder, uanset om der er tale om et trykt eller digitalt medie.”

”Reglerne er klare. Læserne skal kunne skelne mellem redaktionelt stof og reklame. Det gælder for alle medier, uanset om det er på print eller på nettet, og om man er et mediehus eller en influent.”

Retsgrundlaget:

Det fremgår af markedsføringslovens § 6, stk. 4, at erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det fremgår desuden af pkt. 11 i bilag 1 til markedsføringsloven, at det er vildledende at anvende redaktionelt indhold i medierne til at promovere et produkt, hvor en erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren.

Overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame og af pkt. 11 i bilag 1 kan straffes med bøde efter markedsføringslovens § 37, stk. 3.

Endelig fremgår det af vejledende regler om god presseskik pkt. B4 om ”Adfærd i strid med god presseskik”, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold.

Hvis der ikke er en tydelig skillelinje mellem redaktionelt indhold og reklame, vil det både være i strid med god presseskik efter medieansvarslovens § 34, stk. 1, herunder vejledende regler om god presseskik, og god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 3, stk. 1.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.