Skip navigation

Tobaksproducent politianmeldt for ulovlige tobaksreklamer

22. marts 2019

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt tobaksproducenten Hermann Krügers Eftf. A/S, der står bag mærket Oliver Twist, for at have overtrådt forbuddet mod tobaksreklamer.

Det er ulovligt at reklamere for tobaksvarer.

Tobaksproducenten Hermann Krügers Eftf. A/S har på sin hjemmeside, på en Facebook-side og i spørgeskemaundersøgelser ulovligt reklameret for tobakspastiller.  

Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som derfor har politianmeldt tobaksproducenten for at overtræde forbuddet mod tobaksreklamer.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at tobaksproducenten har reklameret for Oliver Twist tobakspastiller på hjemmesiden www.oliver-twist.dk i hvert fald siden den 9. maj 2017, blandt andet ved at skrive ”kun den absolut bedste tobak” og ”Det er væsentligt billigere at bruge tobakspastiller fremfor at bruge cigaretter.

Det er tilladt at sælge tobaksvarer via en hjemmeside, hvor tobaksvarerne på neutral vis bliver præsenteret. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er oplysninger af teknisk karakter, der er nødvendige for, at forbrugeren kan vurdere indholdet af et produkt, tilladt. Men tobaksvarerne må ikke blive fremhævet, anprist eller på anden måde promoveret ved salgsfremmende udsagn. Det er reklame.

Forbrugerombudsmanden har også vurderet, at tobaksproducenten har reklameret for Oliver Twist tobakspastiller i tekst og billeder på sin Facebookside i hvert fald siden 15. marts 2017.

Hermann Krügers Eftf. A/S har meddelt Forbrugerombudsmanden, at de har foretaget en række ændringer på hjemmesiden og lukket Facebook-siden for at imødekomme Forbrugerombudsmandens bemærkninger.

Tobaksproducenten har efter Forbrugerombudsmandens vurdering desuden reklameret for Oliver Twist tobakspastiller ved hjælp af virksomhedens egne spørgeskemaundersøgelser på Facebook. Blandt andet ved at gøre opmærksom på Oliver Twist i opslagene, hvor undersøgelserne blev promoveret, ved at give ”tobakspastiller” som svarmulighed i undersøgelserne og ved at lede respondenterne videre til tobaksproducentens hjemmeside fra undersøgelserne. Når respondenterne efter det sidste spørgsmål trykkede på ”Send”, blev de tilbudt at købe en sortimentspakke med tobakspastiller. Forbrugerombudsmanden har modtaget tre klager over spørgeskemaundersøgelserne.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er det som udgangspunkt ulovligt, når en tobaksvirksomhed har en firmaside på de sociale medier, fordi siden typisk vil have til formål at fremme afsætningen af virksomhedens produkter.

I efteråret 2018 betalte to pibebutikker således bøder på henholdsvis 50.000 kroner og 20.000 kroner for ulovligt at have reklameret for piber og andre tobaksvarer på sociale medier og via nyhedsbreve.

Læs pressemeddelelsen om politianmeldelserne af pibebutikkerne.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er ikke ulovligt at have en webshop, hvor man sælger tobaksvarer. Men man må ikke fremhæve tobaksvaren og for eksempel skrive, at den smager godt eller er billigere end andre produkter. Så er det reklame, og det er forbudt.”

”Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt. Det gælder også tobaksvirksomheders firmasider på Facebook, fordi formålet med siderne typisk vil være at sælge produktet.”

Forbuddet mod tobaksreklamer

Ifølge tobaksreklamelovens § 3 stk. 1 er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt.

Ifølge tobaksreklamelovens § 1 skal tobaksvarer forstås som:

1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak.

2) Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning.

I tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, er reklame defineret som:

enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.