Skip navigation

Bilka politianmeldt for vildledende tilbud

06. februar 2019

[Pressemeddelelsen er justeret efter udsendelse. Det er præciseret, at sagen vedrører Bilkas markedsføring.] Bilka har markedsført tilbud på en måde, der kunne give forbrugerne indtryk af, at tilbuddet var mere fordelagtigt, end det var.

Varehuskæden Bilka har markedsført legetøj og en cykel på en måde, der kunne få forbrugerne til at tro, at priserne var særlig fordelagtige, uden at de var det. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som har anmeldt Salling Group, der driver varehuskæden, for at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Bilka markedsførte i slutningen af 2017 og starten af 2018 en række tilbud på legetøj. I en periode på cirka to og en halv måned op til årsskiftet 2017/2018 markedsførte Bilka således syv gange et weekend-tilbud med en rabat på 25 procent på alt legetøj, og i januar 2018 markedsførte Bilka ad to omgange et tilbud på 35-50 procent rabat på udvalgt legetøj.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at legetøjet var på tilbud så ofte, at legetøjet på et tidspunkt i perioden ikke længere kunne siges at have en normalpris, der kunne begrunde et besparelsesudsagn. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at fire tilbud med 25 procent rabat, og tilbuddene med 35-50 procent rabat var vildledende.

I forbindelse med ”Black Friday” den 24. november 2017 markedsførte Bilka en cykel til en tilbudspris på 4.999,50 kr. med en besparelse på 50 procent i forhold til en normalpris på 9.999 kroner. Der var tale om en restsalgskampagne. Sidst cyklen havde været til salg til den oplyste normalpris på 9.999 kr. var dog fire måneder inden ”Black Friday”-tilbuddet, og cyklen havde allerede været til salg til den oplyste tilbudspris på 4.999,50 kr. i halvanden måned forud for markedsføringen af tilbuddet. Forbrugerombudsmanden vurderer, at der også her var tale om vildledende markedsføring.

Når en erhvervsdrivende ønsker at markedsføre tilbud med besparelsesudsagn i forhold til en normalpris, så er udgangspunktet, at den pris, der sammenlignes med, skal have været stabil i en periode på seks uger op til tilbuddet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

"For at man kan sammenligne en tilbudspris med en normalpris kræver det, at der er en troværdig normalpris at sammenligne med. Ellers kan man som forbruger blive vildledt til at tro, at tilbuddet er bedre, end det egentlig er.”

”Bilka havde løbende markedsført legetøjet med nedslag i prisen, og den markedsførte cykel havde ikke kostet den oplyste normalpris de sidste fire måneder op til tilbuddet. Så kan der efter min overbevisning ikke være tale om en normalpris. Det var vildledende, og derfor har jeg anmeldt Salling Group, der driver Bilka, til politiet.”

Retsgrundlaget

Ifølge markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, må erhvervsdrivende ikke anvende vildledende oplysninger, hvis de er egnet til at påvirke forbrugernes købsbeslutning.

Markedsføringslovens § 5 har følgende ordlyd:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:

1) Produktets eksistens eller art,

2) de væsentligste egenskaber ved produktet,

3) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,

4) erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,

5) prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,

6) behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,

7) den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,

8) forbrugerens rettigheder,

9) den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller

10) forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.”

Markedsføringslovens § 8 har følgende ordlyd:

”§ 8. Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 4-7, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

Stk. 2. En handelspraksis, som den erhvervsdrivende med rimelighed må formode kun forvrider den økonomiske adfærd væsentligt hos en klart identificerbar gruppe af forbrugere, der er særlig sårbare over for denne praksis eller det omhandlede produkt, herunder på grund af mentale eller fysiske handicap, alder eller godtroenhed, vurderes med udgangspunkt i et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.”

Af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring fremgår det, at hvis den erhvervsdrivende vil sammenligne sin tilbudspris med en normalpris, skal normalprisen som udgangspunkt have været gældende i seks uger umiddelbart forud for tilbuddet.

Erhvervsdrivende kan dog godt markedsføre kortvarige tilbud af op til tre dages varighed (fx ”weekend-tilbud”), uden at normalprisen har været gældende i seks uger forinden, ligesom der ikke behøver at gå nye seks uger, før den erhvervsdrivende kan sætte produktet på tilbud igen. Men den erhvervsdrivende må ikke markedsføre sådanne kortvarige tilbud så ofte, at produktet ikke kan siges at have en reel normalpris. Det fremgår af retningslinjernes punkt 3.6.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.