Skip navigation

Power A/S betaler administrativ bøde for spam

28. juni 2019

21 gange sendte elektronikvarehuset Power A/S reklamer til 13 forbrugere uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke. Power betaler en administrativ bøde på 10.000 kroner.

Forbrugerombudsmanden meddelte i maj Power A/S, at virksomheden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam ved at sende 21 mails uden samtykke fra modtagerne.  Virksomheden har nu vedtaget en administrativ bøde på 10.000 kroner for overtrædelserne. Det er første gang, at en sag om overtrædelse af markedsføringsloven afgøres med en administrativ bøde. 

Power A/S har overtrådt markedsføringslovens § 10 ved at sende 21 mails til 13 forbrugere med reklamer og tilbud uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden.

Ifølge 11 af forbrugerne har de givet deres mailadresse til en medarbejder i butikken, men udelukkende for at kunne modtage fakturaen for deres køb elektronisk. Forbrugerne er ikke enige i Powers påstand om, at de har givet mundtligt samtykke til, at Power kunne sende dem markedsføring. Power kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet mundtligt samtykke.

Det er ulovligt for virksomheder at sende reklamer og anden markedsføring til forbrugere, hvis ikke forbrugeren har givet tydeligt samtykke til det. Det er virksomheden, der skal kunne dokumentere, at en forbruger har givet samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Power har overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam. Som virksomhed skal man sikre sig, at man kun sender markedsføring til forbrugere, der rent faktisk har bedt om det, dvs. givet samtykke til det. Det er virksomheden, der skal dokumentere, at forbrugerne har givet samtykke til reklamerne.”

Lovgrundlag - markedsføringslovens § 10

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en virksomheder ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS) med henblik på markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke til det.

Administrativ bødeforlæg

I sager om overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, kan sagen afgøres uden retssag, hvis virksomheden, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og betaler en bøde. Det følger af bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, og markedsføringslovens § 38, stk. 1.

Sådan udmåles spambøder

Størrelsen af en bøde for spam følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven.

Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails stiger bøden med 100 kr. for hver mail. Derfor vil 60 spammails udløse en bøde på 10.000 kr. og 140 spammails en bøde på 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.