Skip navigation

Kunders betalingsaftaler kan ikke overdrages

22. august 2019

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan virksomheder ikke ved ejerskifte overdrage kundernes betalingsaftaler til den nye ejer. Nets har derfor ændret sin ”Vejledning for kreditorer” om Betalingsservice.

Når en virksomhed overtager en anden virksomhed og får overdraget dennes kunder, så kræver det samtykke fra hver enkelt kunde til, at kundens betalingsaftale også overdrages. Det vurderer Forbrugerombudsmanden efter flere sager, hvor kunderne ikke har givet samtykke til, at deres betalingsaftaler via Betalingsservice blev overdraget.

I forbindelse med behandlingen af sagerne blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at Nets’ ”Vejledning for kreditorer” om Betalingsservice var i strid med betalingslovens 82. Nets har i den anledning ændret sin vejledning, så det fremgår, at overdragelse kun kan ske ved, at der oprettes en ny betalingsaftale på baggrund af nyt samtykke fra kunden.  

De tidligere sager drejer sig blandt andet om overdragelse af en fitnesskæde og en benzinkæde. Kunderne fik oplyst, at den kæde, de var medlem af, var blevet overtaget af en anden virksomhed. De blev også orienteret om, at deres betalingsaftale via Betalingsservice ligeledes var blevet overdraget, uden at de behøvede at gøre noget.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Reglen om samtykke til betalinger er lavet for at beskytte os, så ingen har ret til at disponere over vores konti uden vores samtykke. Retten til at hæve beløb fra vores konto kan derfor ikke overdrages uden vores udtrykkelige samtykke.”

Lovgrundlag

Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger (betalingsloven).

Efter betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til betalingstransaktionen.

Betalingslovens § 82, stk. 1:

”§ 82. En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre transaktionen. Betaleren kan autorisere betalingstransaktionen før eller efter gennemførelsen af denne, hvis det er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder. Er der ikke meddelt samtykke, skal betalingstransaktionen anses for uautoriseret.”

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.