Skip navigation

Forbrugerombudsmanden skærper fokus på spam fra affiliate-netværk

14. maj 2019

Forbrugerombudsmanden modtager mange klager over spammails sendt ud via såkaldte affiliate-netværk. Både annoncøren og aktørerne i affiliate-netværket har et ansvar for at sikre, at der kun sendes markedsføring til modtagere, der har givet samtykke til det. Det har Forbrugerombudsmanden nu indskærpet over for flere virksomheder og aktører - og varsler samtidig politianmeldelser.

Forbrugerombudsmanden afsluttede i 2018 og 2019 en række sager, hvor virksomheder havde sendt mails ud via såkaldte affiliate-netværk til forbrugere uden forbrugernes samtykke.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne virksomhederne ikke godtgøre, at forbrugerne havde givet samtykke til at modtage mails med markedsføring fra virksomhederne. Derfor var der tale om spam. Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på, at både de virksomheder, hvis produkter der markedsføres i mails sendt ud via affiliate-netværk (kaldet annoncøren), og alle aktørerne i et affiliate-netværk, kan gøres ansvarlige, hvis der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til at modtage markedsføring.

  • Seks virksomheder og to affiliate-netværk fik indskærpet spamreglerne på baggrund af 242 klager modtaget i Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Tre affiliate-netvæk modtog en orientering om spamreglerne med en kopi af vores indskærpelser (disse affiliate-netværk havde ikke været inddraget i sagerne).
  • Ét affiliate-netværk fik indskærpet spamreglerne på baggrund af 215 klager modtaget i Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Affiliate-netværket havde sendt mailene ud på vegne af annoncører. Forbrugerombudsmanden vurderede, at mailene bl.a. var sendt ud på baggrund af åbenlyst falske leads (samtykker).
  • Forbrugerombudsmanden orienterede endvidere fem virksomheder (annoncører) om spamreglerne på baggrund af i alt 448 klager, sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Virksomhederne havde markedsført deres produkter via mails sendt ud via affiliate-netværk. Med orienteringen blev virksomhederne gjort opmærksom på spamklagerne. Hvis Forbrugerombudsmanden fortsat modtager spamklager over virksomhederne, vil Forbrugerombudsmanden behandle klagerne med henblik på at politianmelde overtrædelser.

Forbrugerombudsmanden har skærpet fokus på spam, der sendes via affiliate-netværk. Forbrugerombudsmanden forventer derfor at behandle flere sager med henblik på at politianmelde overtrædelser af forbuddet mod spam. Alle, som har medvirket til udsendelse af spammails vil blive inddraget i sagerne, både annoncøren, affiliate-netværket og netværkets partnere.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi kan konstatere, at annoncørerne ofte har anvendt et affiliate-netværk, når vi får klager over spam. Selvom en virksomhed bruger et affilliate-netværk til at indhente forbrugernes samtykker til at modtage markedsføring og til at sende mails med markedsføring, har virksomheden stadig ansvaret for at sikre, at der kun sendes markedsføring til modtagere, der har givet samtykke til at modtage mails.”

”Affiliate-netværkene og deres partnere skal være opmærksomme på, at de også kan gøres ansvarlige, hvis de på vegne af annoncører sender markedsføring til modtagere, der ikke har sagt ja tak til det, eller hvis de sælger samtykker, der ikke er gyldige. Det kan de efter reglerne om medvirken.”

Hvad er et affiliate-netværk?

Affiliate markedsføring er en internetbaseret markedsføringsmetode, der går ud på at samarbejde om markedsføring.

Typisk foregår det ved, at en virksomhed (kaldet en annoncør) indgår en aftale med et bureau, om at markedsføre annoncørens virksomhed eller dens produkter. Bureauet anvender et såkaldt affiliate-netværk. Det kan fx være en mailkampagne, som annoncøren gerne vil have sendt ud via affiliate-netværket. Parterne aftaler typisk, at annoncøren betaler affiliate-netværket, når netværket skaffer de ønskede resultater, fx antal solgte produkter i kampagnen eller antal klik i på et link i en kampagnemail.

Affiliate-netværket videreformidler herefter annoncørens bestilling til deres affiliate-partnere. En affiliate-partner kan fx være en indehaver af et domæne, der kan bruges til at sende mails ud (kaldet en publisher). En anden affiliate-partner kan være et leadbureau, der står for at indhente de samtykker, der skal bruges til at sende maikampagnerne ud. Affiliate-partnerne aflønnes typisk efter deres resultater, fx en pris pr. klik de genererer til kampagnen, en pris pr. lead (samtykke) de skaffer mv.

Der kan således være mange aktører involveret, når en annoncør sender markedsføring ud via et affiliate-netværk.

Forbrugerombudsmanden modtager årligt mellem 15.000 – 20.000 klager af spam. Forbrugerombudsmanden kan konstatere, at virksomheder har anvendt affiliate-netværk i mange af de klager, vi modtager. Mange forbrugere klager over, at de modtager mails med markedsføring uden at have givet samtykke til det. Desuden oplever nogle forbrugere, at de modtager markedsføring om en annoncør fra et affiliate-netværket, selvom forbrugeren har frabedt sig markedsføring fra annoncøren.

Annoncøren er ansvarlig for, at der kun sendes markedsføring om virksomheden til modtagere, der har givet gyldigt samtykke til det. Annoncøren kan altså ikke undgå strafansvar ved at lade andre står for at sende mails ud og indhente samtykker. Også affiliate-netværket og partnerne i affiliate-netværket kan gøres ansvarlig efter reglerne om medvirken.

Du kan læse mere om affiliate-netværk på Forbrugerombudsmandens hjemmeside 

Forbuddet mod uanmodet spam

Efter markedsføringsloven § 10, stk. 1, må en virksomheder ikke kontakte nogen ved brug af elektronisk post (fx mail eller SMS), medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke til det.

Læs Forbrugerombudsmandens spamvejledning 

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.