Skip navigation

Forbrugerombudsmanden politianmelder 13 virksomheder for ulovligt telefonsalg

07. marts 2019

Forbrugerombudsmanden politianmelder landets største teleselskaber samt flere energiselskaber og leadvirksomheder for ulovligt telefonsalg. Tre teleselskaber anerkender allerede nu overtrædelserne og betaler bøder på hhv. 225.000 kr., 250.000 kr. og 400.000 kr. for de ulovlige henvendelser.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire teleselskaber og to energiselskaber for i strid med forbrugeraftaleloven at have ringet til forbrugere uden forbrugernes samtykke.

Herudover er seks leadvirksomheder blevet politianmeldt for at have medvirket til overtrædelserne ved at have solgt urigtige oplysninger til tele- og energiselskaberne om, at forbrugerne havde givet gyldige samtykker til telefonsalg. Også en tidligere direktør fra den ene leadvirksomhed er blevet politianmeldt.

Forbrugerombudsmanden har rejst sagerne på baggrund af 160 klager fra forbrugere. Ifølge forbrugerne har de ikke givet samtykke til at blive kontaktet telefonisk af tele- og energiselskaberne.

Både teleselskaberne, energiselskaberne og leadvirksomhederne har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne i langt de fleste tilfælde har givet samtykke til at blive kontaktet i forbindelse med, at forbrugerne har deltaget i konkurrencer på nettet.

Forbrugerne har afvist at have deltaget i de pågældende konkurrencer på nettet.

De politianmeldte selskaber er:

  • Telenor (opkald fra Telenor + CBB Mobil), leadvirksomheden Adtak Medier og New Lead Media som leadformidler/databehandler. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 50 forbrugere. New Lead Media er politianmeldt for i 32 af forholdene at have medvirket til overtrædelse af reglerne ved at have videreformidlet oplysningerne om forbrugerne fra Adtak Medier til Telenor
  • Hi3G (opkald fra 3Business + Oister) samt leadvirksomhederne SG Marketing, Leadpartner og Quality Sales. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 24 forbrugere samt tre indehavere af enkeltmandsvirksomheder
  • Modstrøm samt leadvirksomhederne Leadpartner og Adtak Medier. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 25 forbrugere
  • TDC (opkald fra Telmore + Fullrate) samt leadvirksomheden Adtak Medier. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 25 forbrugere
  • Telia (opkald fra Telia + Call Me) samt leadvirksomheden Adtak Medier. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 22 forbrugere
  • Gul Strøm samt leadvirksomhederne Smartresponse og Adtak Medier. Politianmeldelsen vedrører ét eller flere opkald til 11 forbrugere. Smartresponse videreformidlede oplysningerne om 9 af forbrugerne fra Adtak Medier til Gul Strøm.

Telenor har valgt at erkende overtrædelserne og betaler en bøde på 400.000 kr.

TDC har valgt at erkende overtrædelserne og betaler en bøde på 250.000 kr.

Telia har valgt at erkende overtrædelserne og betaler en bøde på 225.000 kr.

Sagerne er derfor afsluttet i forhold til disse tre selskaber.

Forbrugerombudsmanden har også politianmeldt Forsikringsselskabet Vendsyssel for at have ringet til forbrugere, der står på Robinsonlisten, hvilket er i strid med markedsføringsloven. Sagen vedrører klager fra syv forbrugere.

I 2017 modtog Forbrugerombudsmanden 537 klager over ulovligt telefonsalg og i 2018 var antallet af klager 440. Overtrædelse af forbuddet mod telefonsalg kan straffes med bøde.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Telefonsalg til forbrugere er forbudt uden forbrugerens samtykke. Både leadvirksomheder, der indhenter og sælger forbrugerens samtykke til at blive kontaktet, og virksomheder, der anvender samtykket, er ansvarlige for at overholde loven. Leadvirksomhederne har efter vores opfattelse solgt ugyldige samtykker, som tele- og energiselskaberne har brugt til at kontakte forbrugerne med.”

”I alt har vi politianmeldt 13 virksomheder, herunder flere tele- og energiselskaber, for ulovligt telefonsalg. Dermed er der tale om det hidtil største sagskompleks om ulovligt telefonsalg.”

Forbrugerombudsmanden har lavet en vejledning til virksomheder om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring. Læs den hér

Telefonsalg - sådan er reglerne

Telefonsalg er som udgangspunkt ulovligt, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til at blive ringet op.

Der er få undtagelser fra forbuddet mod telefonsalg. Det drejer sig om salg af:

  • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Bøger
  • Forsikringer
  • Abonnement på redningstjenester og sygetransport

Hvis en forbruger står på Robinsonlisten eller har frabedt sig opkald fra virksomheden, er det altid ulovligt at ringe personen op, medmindre forbrugeren har givet samtykke til det. Også i de tilfælde der normalt er lovlige. En forbruger kan derfor undgå alle former for telefonsalg ved at tilmelde sig Robinsonlisten.

Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Markedsføringslovens § 10, stk. 4

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 4, må erhvervsdrivende ikke ringe til en bestemt fysisk person, fx en forbruger, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller som har frabedt sig opkald fra virksomheden. Reglen gælder også for opkald til indehavere af enkeltmandsvirksomheder.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 07. marts 2019

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.