Skip navigation

Forbrugerombudsmanden offentliggør undersøgelse af forbrugslånsselskaber

20. marts 2019

Forbrugerombudsmanden har undersøgt ni forbrugslånsselskabers markedsføring af lån og deres kreditvurdering af låneansøgerne. Undersøgelsen afslører efter Forbrugerombudsmandens opfattelse brud på markedsføringsloven samt flere alvorlige overtrædelser af den lovpligtige kreditvurdering med risiko for overgældssætning af forbrugerne. Der markedsføres nu forbrugslån uden afdrag.

Forbrugerombudsmanden har undersøgt ni forbrugslånsselskabers markedsføring af lån og deres praksis for kreditvurdering af låneansøgere.

De ni undersøgte selskaber er: Capitolia ApS, Creamfinance Denmark ApS, Ferratum Denmark ApS, Finans 247 ApS, 4Finance ApS, GoKredit ApS, Mozipo ApS, Repay Finance A/S og 3C Retail A/S.

Blandt de ni selskaber er der stor spredning i de låneomkostninger, som forbrugerne skal betale.  3C Retail A/S markedsførte således lån med betydelig lavere ÅOP og debitorrente end de andre selskaber.

Markedet har ændret sig

Markedet for hurtige online-forbrugslån har ændret sig efter indførelsen af 48-timers reglen for kortfristede lån i 2017. Den gav forbrugerne en betænkningstid på to døgn og dermed mulighed for at fortryde lånet inden indgåelse af låneaftalen.

I dag er låneomkostningerne fortsat høje hos otte af de ni selskaber, men mange af lånene har længere løbetid, og for nogle lån er løbetiden ikke aftalt på forhånd. Disse lån med ubestemt løbetid er typisk afdragsfrie og har en månedlig rente på mellem 12,5 procent og 20 procent.

Før 48-timers reglen udbød flere af selskaberne kun kviklån med høje omkostninger og kort løbetid, typisk 30 dage. Den type lån udgør i dag en mindre del af markedet for online-forbrugslån end i 2016.

Kreditvurdering

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle på de enkelte selskabers kreditvurdering af deres låneansøgere:

  • To selskaber har ikke vurderet, om låneansøgerne ville kunne tilbagebetale forbrugslånet, men kun om de kunne betale de løbende renter.
  • Der er bevilget lån, hvor låneansøgernes oplysninger indikerede, at låneansøgernes rådighedsbeløb var for lavt til, at de kunne tilbagebetale lånet. Fx fordi de allerede havde andre forbrugslån.
  • En række selskaber indhentede ikke tilstrækkelige oplysninger om låneansøgerne løbende udgifter til for eksempel bolig eller anden gæld. Dermed kunne de efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke vurdere, om låneansøgerne havde tilstrækkelige frie midler til at kunne tilbagebetale lånet. Andre selskaber indhentede oplysningerne, men anvendte dem ikke.

Forbrugerombudsmandens undersøgelse har medført, at flere af selskaberne har ændret procedure.

Forbrugerombudsmanden har anmodet alle ni selskaber om at give tilsagn om, at de fremover vil overholde markedsføringslovens bestemmelser om god skik ved at foretage kreditvurderinger som foreskrevet i kreditaftaleloven. Tre af selskaberne - Capitolia ApS, Ferratum Denmark ApS og Mozipo ApS - har afgivet tilsagn. De øvrige sager er fortsat under behandling med henblik på at opnå tilsagn fra selskaberne.

Markedsføring

Forbrugerombudsmanden har samtidig undersøgt, om markedsføringen af forbrugslånene på selskabernes hjemmesider var vildledende, og om omkostningerne ved at optage et lån var oplyst på en sådan måde, at forbrugeren kunne gennemskue ”prisen” for et lån.

Som følge af undersøgelsen har Forbrugerombudsmanden politianmeldt seks af selskaberne for vildledning og ufuldstændige oplysninger i markedsføringen af lånene.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi kan se, at nogle selskaber giver forbrugerne afdragsfrie lån på ubestemt tid uden at have vurderet, om forbrugerne har råd til at afdrage. Det er en klar overtrædelse af kreditaftaleloven. Forbrugere, der ikke har råd til at afdrage, risikerer at skulle betale meget høje renter i det uendelige på et sådan forbrugslån.”

”Det er særdeles problematisk, at de politianmeldte selskaber overtræder flere af de forbrugerbeskyttende regler på én gang. Når deres markedsføring indeholder urigtige oplysninger og forbrugerne i øvrigt vildledes, så er forbrugeren ikke bare uden den beskyttelse, som kreditvurderingen og kreditoplysningerne skal sikre. Forbrugeren risikerer tilmed at indgå en låneaftale på urigtige forudsætninger.”

Alle de politianmeldte selskaber på nær Ferratum Denmark ApS markedsførte deres lån som kassekreditter, selvom lånene efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke var kassekreditter, men forbrugslån uden en på forhånd aftalt løbetid. Derudover markedsførte de seks politianmeldte selskaber lån med vildledende pris- eller vilkårsoplysninger, ligesom nogle af de lovpligtige prisoplysninger ikke stod på en fremtrædende måde eller helt manglede.

De seks politianmeldte selskaber ses af skemaet her:

Overtrædelser af markedsførings-loven/

 

Selskab

Markedsførte forbrugslån med ubestemt løbetid som en ”kassekredit”

 

(Markedsføringslovens §§5 og 6)

Markedsførte lån med vildledende 

pris- eller vilkårsoplysninger.

 

(Markedsføringslovens §§5 og 6)

Markedsførte lån med prisoplysninger, der ikke stod fremtrædende eller helt manglede.

 

 (Markedsføringslovens § 18)

4finance ApS

x

x

x

Capitolia ApS

x

x

x

Creamfinance Denmark ApS

x

x

x

GoKredit ApS

x

x

x

Finans 247 ApS

x

x

x

Ferratum Denmark ApS

 

x

x

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Læs redegørelsen her

RETSGRUNDLAGET

Hensigten med den forbrugerbeskyttende regel i kreditaftalelovens § 7 c er at forebygge misligholdelse af lån og overgældssætning.

  • 7 c. stk. 1: ”Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.”

Markedsføringslovens §§ 5 og 6 indeholder bestemmelser, der skal beskytte forbrugerne mod vildledende markedsføring:

  • 5, stk. 1: ”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”
  • 6, stk. 1: ” En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Markedsføringslovens § 18, stk. 1 og 2, skal sikre prisgennemsigtighed og give forbrugerne mulighed for at sammenligne lån:

  • 18. Enhver markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere, som ikke er omfattet af § 19, og som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde følgende standardoplysninger:

1) Debitorrenten, herunder om den er fast eller variabel eller begge, og oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.

2) Det samlede kreditbeløb.

3) De årlige omkostninger i procent (ÅOP) som beregnet efter lov om kreditaftaler.

4) Kreditaftalens løbetid.

5) Kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse.

6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og ydelsernes størrelse.

Stk. 2. Standardoplysningerne, jf. stk. 1, skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.

 

Sidst opdateret: 20. marts 2021

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.