Skip navigation

Forbrugerombudsmanden indtræder i retssag om overgældsætning

05. december 2019

Forbrugerombudsmanden indtræder i retssag om overgældsat forbruger for at få prøvet, om mangelfuld kreditvurdering medfører, at forbrugeren ikke skal betale renter og gebyrer.

Forbrugerombudsmanden er gået ind i en sag, hvor en forbruger er blevet overgældsat. Tre banker, et realkreditinstitut og ni forbrugslånsselskaber har givet forbrugeren lån i 2018.

Forbrugeren havde allerede i 2017 en stram økonomi. Alligevel fik forbrugeren flere lån, uden at selskaberne undersøgte forbrugerens økonomiske forhold nærmere. Det førte til, at forbrugeren blev overgældsat.

Forbrugerombudsmanden vurderer på den baggrund, at der er sket uansvarlig långivning, og at det vil være i strid med redelig handlemåde, at kræve, at forbrugeren skal betale renter og gebyrer på lån, som selskaberne skulle have afstået fra at udbetale.

Af procesøkonomiske hensyn har fire forbrugslånsselskaber stillet forbrugeren som om, låneaftalerne var ugyldige, selvom selskaberne ikke er enige i Forbrugerombudsmandens fortolkning af loven.

Et forbrugslånsselskab har stævnet forbrugeren og krævet, at gælden bliver betalt. Det er den sag, som Forbrugerombudsmanden nu vil føre på vegne af forbrugeren.

Forbrugerombudsmandens behandling af de øvrige sager afventer udfaldet af retssagen.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det hører til sjældenhederne, at jeg går ind i en konkret gældssag. Men det kan få stor betydning for mange overgældsatte forbrugere, at vi får afklaret ved domstolene, om mangelfuld kreditvurdering kan medføre, at renter og gebyrer bortfalder.”

”Pligten til at vurdere låneansøgeres kreditværdighed skal beskytte forbrugerne mod uansvarlig långivning. Ser virksomhederne stort herpå, og fører det til overgældsætning af forbrugeren, vil det efter min opfattelse være urimeligt og i strid med redelig handlemåde at kræve betaling af renter og gebyrer på lån, som virksomhederne helt skulle have afstået fra at bevilge.”

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Regelgrundlaget:

Hensigten med kreditaftalelovens § 7 c er at øge forbrugerbeskyttelsen og undgå, at kreditgivere giver sig af med uansvarlig långivning.

  • § 7 c, stk. 1. Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser.

Urimelige aftaler med en forbruger kan ændres eller tilsidesættes helt. Det står i aftalelovens §§ 36, stk. 1 og 38 c, stk. 1.

  • § 36, stk. 1. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

  • § 38 c, stk. 1. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 1. Såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, gælder de i § 36, stk. 1, nævnte retsvirkninger også, idet forbrugeren dog i så fald kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.

 

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.