Skip navigation

Forbrugerombudsmanden indskærper markedsføringslovens regler over for fire energiselskaber

06. november 2019

Fire energiselskaber har vildledt forbrugere i forbindelse med telefonsalg af el. Forbrugerombudsmanden indskærper reglerne over for dem.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet markedsføringslovens forbud mod vildledning over for fire energiselskaber. Det drejer sig om energiselskaberne Blue Energy, Modstrøm, Natur-Energi og Gul Strøm, hvor Forbrugerombudsmanden har modtaget henholdsvis 40 klager over et år, 18 klager over et år, 14 klager over to 2 år og 10 klager over tre år.

Forbrugerne oplyste for eksempel, at sælgere fra de pågældende selskaber har ringet til dem og givet urigtige, mangelfulde og/eller vildledende oplysninger.

Forbrugerne havde blandt andet fået forkerte oplysninger om priser og mulige besparelser, ligesom nogle af forbrugerne havde fået indtryk af, at de blot havde takket ja til at modtage information fra selskaberne, men efterfølgende modtog både regninger og rykkere.

I andre tilfælde oplyste forbrugerne, at sælgerne fra de fire energiselskaber hverken præsenterede sig med energiselskabets navn eller oplyste, at de ringede for at få forbrugerne til at indgå en ny elaftale. Forbrugerne fik derfor det indtryk, at sælgerne ringede fra forbrugerens eget energiselskab for at tilbyde en bedre pris på eller bedre vilkår for forbrugerens eksisterende aftale.

Forbrugerombudsmanden har meddelt virksomhederne, at det vil blive anset som en skærpende omstændighed, hvis de gør det igen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”De fire energiselskaber har vildledt forbrugerne, så de risikerede at købe strøm på baggrund af forkerte oplysninger. Jeg har nu indskærpet reglerne over for selskaberne og forventer, at de fremover vil overholde dem.”

”Det er energiselskaberne, der har bevisbyrden for, at der er indgået en bindende aftale med en forbruger, og selskaberne skal derfor til enhver tid kunne dokumentere, at der er indgået en gyldig aftale med forbrugeren.”

Retsgrundlag – markedsføringsloven §§ 3, 5, 6 og 20

Ifølge markedsføringslovens § 3 skal en erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik. Hvis den erhvervsdrivende tilsidesætter aftalelovens eller forbrugeraftalelovens regler for indgåelse af en gyldig aftale i forbindelse med aftaleindgåelsen, er det en overtrædelse af god markedsføringsskik.

Ifølge markedsføringslovens §§ 5 og 6 må erhvervsdrivende ikke vildlede forbrugerne.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1:

”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Ifølge markedsføringslovens § 20 må en erhvervsdrivendes handelspraksis heller ikke være egnet til at vildlede, således at dette kan antages at påvirke andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd eller skade en konkurrent.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.