Skip navigation

Dialog med landets største banker om forbrugerrettigheder ved uautoriserede abonnementsbetalinger

28. oktober 2019

Forbrugerombudsmanden har været i dialog med landets tre største banker om, at bankerne hæfter efter reglerne om uautoriserede betalinger, hvis forbrugere ikke har givet samtykke til at indgå et abonnement. Det sker, efter Forbrugerombudsmanden har modtaget en række klager over, at bankerne har afvist at tilbagebetale sådanne abonnementsbetalinger.

Forbrugerombudsmanden modtager løbende klager, hvor forbrugerne uden deres samtykke har betalt for et løbende betalingsabonnement, og henviser forbrugerne til deres bank for at få tilbagebetalt pengene.

En del forbrugere er efterfølgende vendt tilbage til Forbrugerombudsmanden, fordi deres bank har afvist at tilbagebetale pengene. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bankerne har været i tvivl om, hvordan de skal behandle indsigelser, hvor forbrugeren ikke mener at have givet samtykke til abonnementsbetalinger.

Det drejer sig blandt andet om abonnementsbetalinger til webbutikker, som ikke har oplyst tydeligt om, at forbrugeren ved køb af varer også tegner et abonnement. Forbrugerombudsmanden offentliggjorde derfor en Kvikguide i maj 2019, som skal hjælpe navnlig webbutikkerne med at overholde lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden har orienteret Danske Bank, Nordea og Jyske Bank om, at bankerne skal håndtere indsigelser mod sådanne abonnementsbetalinger samt hæfte for betalingerne efter betalingslovens § 99 om uautoriserede betalinger og ikke efter betalingslovens § 112, der vedrører autoriserede betalinger i forbindelse med nethandel.

Bankerne har oplyst, at de fremover vil behandle indsigelserne efter betalingslovens reglerne om uautoriserede betalinger, og at de vil følge Forbrugerombudsmandens Kvikguide.

Hvis en forbruger køber en vare og samtidig tegner et abonnement, skal forbrugeren have givet samtykke til både den første betaling for varen og de efterfølgende abonnementsbetalinger, for at abonnementsbetalingerne er autoriserede efter betalingslovens § 82.

Det gør ingen forskel, at forbrugeren vedkender at have købt en vare hos virksomheden, da abonnementsbetalingerne kan være uautoriserede, selvom betalingen for varen er autoriseret.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at spørgsmålet om, hvilke betalingstransaktioner forbrugere giver samtykke til ved brug af deres betalingskortoplysninger, afhænger af de oplysninger, som forbrugerne bliver præsenteret for ved afgivelse af deres samtykke.

Forbrugeraftaleloven forpligter virksomheder til at oplyse forbrugerne klart og tydeligt om, at de binder sig til et abonnement, som koster penge. Hvis webbutikken ikke har oplyst klart og tydeligt om et abonnement og prisen for abonnementet, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, og forbrugeren kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke anses for at have givet et gyldigt samtykke til abonnementsbetalingerne.

Forbrugerombudsmanden har desuden holdt et orienteringsmøde med bankerne og Finans Danmark samt sendt en orientering til Finans Danmark om Forbrugerombudsmandens vurdering af betalingslovens regler om uautoriserede betalinger.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Reglerne om uautoriserede betalinger er til for at beskytte forbrugerne, hvis der bliver hævet penge på vores konti, uden vi har givet samtykke. Når vi giver vores kortoplysninger i forbindelse med nethandel, kan vi ikke altid sikre os imod uautoriserede betalinger på grund af betalingssystemets opbygning, og det er derfor bankerne, der hæfter.

"Hvis vi ikke tydeligt får oplyst, at vi indgår en abonnementsaftale ved at benytte os af et tilbud på en hjemmeside, er abonnementsaftalen ikke bindende ifølge forbrugeraftaleloven, og så kan vi naturligvis ikke have autoriseret betaling af aftalen.”

Betalingslovens regler om uautoriserede betalinger:

  • Ifølge betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til betalingstransaktionen.
  • En betaler kan jf. betalingslovens § 97 gøre indsigelse mod uautoriserede betalinger over for sin bank.
  • Banken har ved indsigelser mod uautoriserede betalinger jf. 98 bevisbyrden for, at transaktionen er korrekt registreret og bogført.
  • Betalerens bank hæfter jf. betalingslovens § 99 for uautoriserede betalingstransaktioner, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal banken straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale beløbet til betaleren, medmindre banken har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underetter Finanstilsynet om disse grunde.
  • Der gælder særlige regler i tilfælde af misbrug af en betalingstjeneste, jf. betalingslovens § 100.

Forbrugeraftalelovens § 12:

Indgås en fjernsalgsaftale ved hjælp af elektroniske midler, og pålægger aftalen forbrugeren en betalingsforpligtelse, skal dette være angivet klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives. Endvidere skal den erhvervsdrivende tydeligt og i fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, gøre forbrugeren opmærksom på de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18.

Stk. 2. Forbrugeren er alene bundet af aftalen eller bestillingen, hvis stk. 1 er overholdt.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.