Skip navigation

Boligportaler skal oplyse tydeligt om pris og binding for abonnementer

10. juli 2019

Forbrugerombudsmanden har orienteret online boligportaler om reglerne for salg af abonnementer for at sikre, at boligportalerne oplyser boligsøgende tydeligt om eventuelle priser og vilkår for at søge efter bolig på portalerne.

Forbrugerombudsmanden modtager løbende henvendelser fra forbrugere, der ikke har været opmærksomme på priser og bindingsvilkår for abonnementer på boligportaler, hvor forbrugere for eksempel kan søge efter en lejebolig.

Forbrugerne klager bl.a. over, at det ikke fremgår tydeligt af boligportalerne, at forbrugerne indgår en abonnementsaftale, der automatisk fortsætter efter en prøveperiode. Der er også eksempler på, at forbrugere bliver tilbudt en gratis prøveperiode uden oplysninger om abonnementets efterfølgende ugentlige eller månedlige pris. Endelig har der været eksempler på, at forbrugere først kan opsige abonnementsaftalen efter et vist tidsrum, uden at forbrugerne har fået oplysning om det ved indgåelsen af abonnementet.

Forbrugerombudsmanden har derfor orienteret selskaberne bag danske online boligportaler om de lovpligtige oplysningskrav ved indgåelse af abonnementsaftaler.

Boligportalerne har fået en frist på to måneder til at få deres markedsføring bragt i orden, hvis portalerne ikke overholder oplysningskravene. Hvis der herefter er boligportaler, der ikke overholder reglerne, vil Forbrugerombudsmanden rejse sager mod de enkelte selskaber, der står bag portalerne. Overtrædelser af visse af lovgivningens oplysningsforpligtelser kan straffes med bøde.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Boligportaler har, ligesom alle andre virksomheder, pligt til at oplyse forbrugerne klart og forståeligt om et abonnements pris og bindingsvilkår. Med dette tiltag håber vi, at alle boligportaler fremover vil oplyse tydeligt, hvad det koster at søge boliger på portalerne.”

”Vi har valgt at sætte fokus på boligportalers abonnementsvilkår netop nu, da der er ekstra pres på lejeboligmarkedet om kort tid. Mange studerende er på vej ud at finde et sted at bo, og boligportalerne er et af de steder, mange søger bolig.”

Oplysningsforpligtelser i lovgivningen

Efter forbrugeraftaleloven § 8 skal forbrugeren klart og forståeligt have bl.a. følgende oplysninger i forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale:

  • Hvad abonnementet indebærer
  • Prisen for abonnementet
  • Abonnementets varighed
  • En evt. bindingsperiode for abonnementet
  • Betingelserne for at opsige aftalen

Hvis disse oplysninger ikke er givet klart og forståeligt inden indgåelsen af abonnementsaftalen, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3.

Efter markedsføringsloven § 6 kan det også være vildledende, hvis forbrugeren ikke får disse oplysninger om abonnementet. I disse tilfælde kan den erhvervsdrivende ifalde et bødeansvar, jf. markedsføringslovens § 37, stk. 3.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.