Skip navigation

Amagerbanken og Finansiel Stabilitet indgår forlig med Forbrugerombudsmanden om Amagerbankens salg af Kalvebod obligationer

28. maj 2019

Konkursboet efter Amagerbanken og Finansiel Stabilitet har indgået et forlig med Forbrugerombudsmanden. Forliget vedrører Amagerbankens salg af ”Kalvebod obligationer” og får betydning for en mindre gruppe af tidligere privatkunder i Amagerbanken.

Forbrugerombudsmanden, Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og FS Finans III, der er et datterselskab af Finansiel Stabilitet, har indgået et forlig om Amagerbankens salg af obligationerne 2% Kalvebod Plc S1 2013 og 2% Kalvebod Plc S3 2014.

Forliget indebærer, at 31 tidligere privatkunder i Amagerbanken får tilbudt en kompensation på 60 procent af det tab, de har lidt, som følge af at de har købt de såkaldte Kalvebod Obligationer. Forliget omfatter kun kunder, der:

  • på investeringstidspunktet var privatkunder i Amagerbanken
  • på investeringstidspunktet havde en lav eller moderat lav investeringsrisikovillighed
  • i perioden fra og med år 2005 til og med år 2008 investerede i Kalvebod obligationer via Amagerbanken og på baggrund af Amagerbankens rådgivning herom
  • har anmeldt deres krav i konkursboet og/eller FS Finans III

Forbrugerombudsmanden har indgået forliget efter at have undersøgt grundlaget for at rejse erstatningskrav i sagen. På baggrund af undersøgelserne, vurderer Forbrugerombudsmanden, at Amagerbanken ikke har ydet en relevant, retvisende og fyldestgørende rådgivning i forbindelse med salget af Kalvebod obligationer i perioden fra om med år 2005 til og med år 2008 i sager, hvor kunderne havde lav eller moderat lav risikovillighed.

Med forliget betragter Forbrugerombudsmanden alle sine sager om Kalvebod obligationer som afsluttet.

De 31 privatkunder, som er omfattet af forliget og får tilbudt kompensation, vil modtage et brev, hvor de bliver bedt om at forholde sig til tilbuddet.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Set i lyset af, at Amagerbankens privatkunder havde oplyst, at de havde en lav eller moderat lav risiko, så var bankens rådgivning af kunderne hverken relevant, retvisende eller fyldestgørende. Mangelfuld rådgivning medfører erstatningsansvar, og det er baggrunden for, at jeg har indgået forliget.”

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Læs Forbrugerombudsmandens rammeaftale med Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og FS Finans III 

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.