Skip navigation

Abonnementers samlede pris skal fremgå tydeligt

01. august 2019

Virksomheder, der sælger abonnementer, skal tydeligt oplyse om alle omkostninger, der kan være forbundet med at købe abonnementet. Senest har Forbrugerombudsmanden indskærpet dette over for Waoo og Telia og politianmeldt Natur-Energi.

Virksomheder, der sælger abonnementer, skal indregne alle uundgåelige omkostninger, når de oplyser om abonnementets pris.

Det skal oplyses i umiddelbar tilknytning til abonnementets pris, hvis der er eller kan være ekstraomkostninger forbundet med køb af et abonnement, som ikke kan beregnes på forhånd, og som derfor heller ikke kan indregnes i abonnementets pris. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at oplysningerne skal være tydelige. Det er for eksempel ikke nok at skrive oplysningerne med lysegrå skrift på hvid baggrund eller et andet sted end prisen, så oplysningerne kan blive overset.

Virksomheder, der fx fokuserer på abonnementets månedlige pris, skal også tydeligt oplyse om alle øvrige omkostninger, der bliver eller kan blive pålagt abonnementet, i umiddelbar tilknytning til månedsprisen.

Forbrugerombudsmanden har for nylig vurderet, at Waoos, Telias og Natur-Energis markedsføring var vildledende.

Waoo havde ikke oplyst tydeligt i umiddelbar tilknytning til prisen, at der kunne blive pålagt et installationsgebyr for etablering af fibernet oven i den samlede pris i bindingsperioden.

Telia havde heller ikke oplyst tydeligt i umiddelbar tilknytning til den månedspris, som Telia fokuserede på i sin markedsføring, at der kunne blive pålagt et betalingsadministrationsgebyr. Telia havde dog indregnet gebyret i den ”månedlige mindstepris”, som blev oplyst neden under månedsprisen. 

Natur-Energi havde markedsført priser på sine elprodukter uden at indregne et uundgåeligt engrosgebyr i den markedsførte pris. Engrosgebyret fremgik et andet sted af markedsføringen, og forbrugeren skulle selv udregne den samlede pris for elprodukterne.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at Waoos, Telias og Natur-Energis markedsføring kunne forvride forbrugerens opfattelse af prisen på henholdsvis abonnementerne og elprodukterne, så de kom til at fremstå mere fordelagtige, end de reelt var.

Waoo og Telia har ændret deres markedsføring, efter at Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne over for selskaberne.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Natur-Energi for ikke at indregne det uundgåelige engrosgebyr i den markedsførte pris.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Prisen er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget, når forbrugerne vurderer fordele og ulemper ved produkter. Derfor skal forbrugerne kunne stole på, at uundgåelige omkostninger er indregnet i den pris, der bliver fokuseret på i markedsføringen, og at det fremgår tydeligt, hvis der er eller kan komme ekstra omkostninger ud over den oplyste pris. Det gælder også, når der er tale om et abonnement.”

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Lovgivningen

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. Ifølge § 5, stk. 2, nr. 5, kan vildledning efter stk. 1 fx relatere sig til prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel.

Markedsføringslovens andet vildledningsforbud i § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, siger, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Ifølge § 6, stk. 2, nr. 6, er prisen inklusive moms og afgifter en væsentlig oplysning.

Det fremgår desuden af § 6, stk. 3, at hvis prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes.

Endelig er det efter § 8, stk. 1, en betingelse for, at der er handlet i strid med §§ 5 og 6, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.