Skip navigation

Ejendomsfirma opgav for mange kvadratmeter i markedsføringen af projektbyggeri

12. juli 2019

Forbrugerombudsmanden vurderer, at ejendomsudvikleren NPV A/S og to ejendomsmæglerfirmaer vildledte potentielle købere af lejligheder i projektbyggeriet Kærholm, Engholmene. Arealerne af lejlighederne blev i salgsmaterialet fremstillet som betydeligt større, end de var.

Ejendomsudvikleren NPV A/S og de to ejendomsmæglerfirmaer Niels Hald Amager A/S og Lone Bøegh Henriksen A/S vildledte potentielle købere af projektlejligheder om lejlighedernes størrelse. Det vurderer Forbrugerombudsmanden.

Da projektlejlighederne Kærholm, Engholmene, blev udbudt til salg i 2015, var der plantegninger af de enkelte lejligheder i salgsmaterialet. På plantegningerne stod antallet af kvadratmeter inde i hvert enkelt rum, fx ”Soveværelse 15 m2”. Disse tal var dog beregnet ud fra lejlighedernes tinglyste areal, som er inklusive murværk og skakter, og var derfor højere, end det antal kvadratmeter værelsernes gulvareal var, da byggeriet stod færdigt.

Det fik en køber til at klage til Forbrugerombudsmanden. Køberen har sendt to salgsbrochurer til Forbrugerombudsmanden sammen med sine egne opmålinger af lejligheden. Ifølge klagerens egne opmålinger var lejlighedens gulvareal ca. 20 procent mindre end det areal, der var oplyst i de enkelte rum på plantegningerne i salgsmaterialet.

Klageren indhentede også NPV A/S’ ansøgning om byggetilladelse til Kærholm. Forbrugerombudsmanden kan konstatere, at der i de enkelte rum på plantegningerne i byggeansøgningsmaterialet var oplyst et mindre antal kvadratmeter end i de tilsvarende rum på plantegningerne i salgsmaterialet.

Forbrugerombudsmanden vurderer derfor, at salgsmaterialet var vildledende, også selvom NPV A/S i den ene af salgsbrochurerne med små bogstaver nederst på siden havde skrevet: ”Forbehold for fejl og ændringer. Alle rumarealer på plantegningen er angivet som nettoarealer, dvs. med andel af vægge.”

Denne tekst var også i sig selv vildledende efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, da der stod, at arealerne var ”nettoarealer”. Forbrugerombudsmanden vurderer, at en gennemsnitlig forbruger opfatter ordet nettoareal som udtryk for gulvarealet og altså ikke inklusive vægge. Det fremgår også af Bygge- og Boligregistrets hjemmeside bbr.dk, den tværoffentlige portal Boligejer.dk og Dansk Standards standard for opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber, at nettoareal er en boligs indvendige gulvareal.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte NPV A/S og ejendomsmæglerfirmaerne Niels Hald Amager A/S og Lone Bøegh Henriksen A/S for vildledende markedsføring. Kort efter politianmeldelsen gav NPV A/S dog oplysninger til Forbrugerombudsmanden, som viste, at forholdene netop var forældede og derfor ikke kan straffes efter markedsføringsloven, som har en 2 års forældelsesfrist. Forbrugerombudsmanden har derfor tilbagekaldt politianmeldelsen.

Ejendomsmæglerne har oplyst, at de har angivet arealerne i salgsopstillingerne for lejlighederne i overensstemmelse med lovgivningen om ejendomsformidling, og at de ikke har udarbejdet salgsmaterialet for projektbyggeriet.

NPV A/S er ikke enig med Forbrugerombudsmanden i, at salgsmaterialet har været vildledende.

Forbrugerombudsmanden har tidligere politianmeldt NPV A/S og Ejen-domsmægler Niels Hald Amager A/S i en lignende sag om projektbyggeriet Strandgården. Denne sag verserer fortsat hos politiet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Når man køber bolig på projektstadiet er man helt afhængig af, at boligen er beskrevet korrekt i salgsmaterialet, fordi man i sagens natur ikke kan se boligen, inden man køber.”

”Det er efter min opfattelse vildledende, at NPV oplyste arealerne i de enkelte rum på plantegningerne i salgsmaterialet inklusive murværk, så lejlighederne fremstod betydeligt større over for køberne, end de ville blive, også ifølge selskabets ansøgning om byggetilladelse.”

”De købere, der har klaget til os, indså først, at de var blevet vildledt af salgsmaterialet, da lejlighederne blev bygget. Sagen viser, at markedsføringslovens forældelsesfrist på 2 år i sig selv kan medføre, at vildledende markedsføring bliver straffri.”

Lovgrundlag - markedsføringslovens §§ 5 og 6

Ifølge markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, må er-hvervsdrivende ikke vildlede forbrugerne.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1:

”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Overtrædelser af markedsføringsloven forældes 2 år, efter de er ophørt, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, jf. § 94, stk. 1.

For yderligere information:
Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.