Skip navigation

Politianmeldelse for at vildlede om projektlejligheders størrelse

19. juni 2018

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt NPV A/S og Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S for at vildlede købere om arealet på projektlejlighederne i ”Strandgården” på Amager.

I 2014 blev 56 projektlejligheder i byggeriet ”Strandgården” på Amager udbudt til salg. ”Strandgården” er udviklet og opført af selskabet NPV A/S, mens Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S stod for salget af lejlighederne.

I salgsbrochuren blev de potentielle købere præsenteret for plantegninger, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fik lejlighederne til at fremstå mere rummelige, end de reelt var projekteret til. Forbrugerombudsmanden vurderer, at det er vildledende markedsføring og har politianmeldt de to virksomheder.

På plantegningerne i salgsbrochuren var der i midten af hvert rum oplyst et areal, fx ”soveværelse 16 m2”. Disse arealer var beregnet ud fra lejlighedens samlede tinglyste areal, som er inklusive vægge. Det var dog ikke oplyst i salgsbrochuren. Ifølge Forbrugerombudsmanden var salgsbrochuren derfor egnet til at give potentielle købere det indtryk, at de oplyste arealer i lejlighederne var brugsarealer.

Som eksempel var det samlede areal ifølge plantegningen af en af lejlighederne i alt 94 m2, når man lagde de oplyste arealer for hvert rum sammen. Brugsarealet på den færdigbyggede lejlighed var dog kun 78 m2 svarende til, at lejlighedens brugsareal var 17 % mindre end de oplyste arealer i salgsbrochuren. Brugsarealet for badeværelset var hele 43 % mindre end det oplyste antal kvadratmeter i salgsbrochuren.

På ”Strandgårdens” hjemmeside kunne potentielle købere finde oplysninger om lejlighedernes ”nettoarealer”. De oplyste ”nettoarealer” svarede dog ligeledes til de tinglyste arealer. Det fremgår imidlertid af bl.a. Bygnings- og Boligregistrets arealvejledning, at ”nettoarealet” er det indvendige gulvareal. Også oplysningerne om lejlighedernes nettoarealer på hjemmesiden var derfor vildledende efter Forbrugerombudsmandens opfattelse.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen efter at have fået en klage fra 33 købere af projektlejligheder i ”Strandgården”.

NPV A/S og Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S afviser at have overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vores vurdering, at salgsmaterialet har givet forbrugerne det indtryk, at de købte en større lejlighed, end de faktisk gjorde. Det er ikke i orden. At købe en ny bolig er en stor beslutning, som man naturligvis skal kunne træffe på baggrund af korrekte oplysninger. Vi har derfor politianmeldt de involverede virksomheder.”

Markedsføringslovens vildledningsforbud

Markedsføringslovens § 5 og § 6 indeholder et forbud mod vildledning.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte."

Markedsføringslovens § 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat, tlf. 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.