Skip navigation

Nykredit og Totalkredit overtrådte god skik og forpligter sig nu til at tilbyde kompensation til visse kundegrupper

20. december 2018

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S har overtrådt god skik i deres rådgivning af en række kunder ved omlægning af realkreditlån fra Nykredit til Totalkredit, fordi selskaberne ikke oplyste kunderne om, at bidragssatsen kunne stige i Totalkredit uden myndighedsgodkendelse. I et forlig med Forbrugerombudsmanden anerkender Nykredit og Totalkredit at have overtrådt god skik.

Forliget betyder, at kunderne i omkring 4.900 omlægningssager kan få kompensation, fordi det ikke kan afvises, at disse kunder ville have undladt at omlægge deres realkreditlån i Nykredit til lån i Totalkredit, hvis de var blevet oplyst om, at bidragssatsen på deres lån i Nykredit kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse.

Realkreditinstitutterne er i dag forpligtet til at rådgive forbrugere, medmindre forbrugerne frabeder sig rådgivning. Rådgivningen skal sætte forbrugeren i stand til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Rådgivningen skal tilgodese forbrugernes interesser og være relevant, retvisende og fyldestgørende. Rådgivningen skal indeholde en orientering om de risici, der er relevante for forbrugeren.

Nykredit og Totalkredit har overtrådt god skik, fordi de ikke oplyste kunder, som ønskede at omlægge deres realkreditlån, om, at bidragssatsen på deres lån i Nykredit kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse, og at den begrænsning ikke ville gælde efter omlægning af lån til Totalkredit. Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en væsentlig oplysning. Med omlægningen løb kunderne altså en højere risiko for bidragsstigninger, som for eksempel bidragsstigningen i 2016, der kun gjaldt for lån i Totalkredit.

Forliget omfatter kunder, som har omlagt deres lån i perioden fra april 2012 til oktober 2016, og hvor rådgivningen er ydet af Nykredits rådgivere.

Forliget indebærer, at kunder i omkring 2.700 omlægningssager får tilbudt tilbagerulning. Det vil sige genetablering af deres tidligere lånevilkår samt tilbagebetaling af omlægningsomkostningerne. Dette tilbud medfører, at kunden stilles som om, at låneomlægningen ikke havde fundet sted. Kunderne i de resterende cirka 2.200 omlægningssager får tilbudt Nykredit-justerede bidragsvilkår, så deres bidragssats siden låneomlægningen kun må stige i samme omfang, som hvis de var blevet i Nykredit. På denne måde bliver der taget hånd om en vanskelig juridisk tabsopgørelse i de sager, hvor kunderne har opnået lave rentesatser i typisk 30 år frem i tiden.

Langt de fleste kunder, som har omlagt deres lån fra Nykredit til Totalkredit, har opnået store fordele i form af større rentebesparelser eller afdragsfrihed. For disse kunder ville oplysningen om, at bidragssatsen på Nykredit-lån kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse, næppe have ændret kundens valg, og derfor vil disse kunder ikke modtage et tilbud om kompensation i medfør af forliget.

Det har ikke været muligt at indgå forlig om de kunder, som har modtaget rådgivning i de pengeinstitutter, der formidler Totalkredits lån.

Med forliget afslutter Forbrugerombudsmanden behandlingen af de klager, som er omfattet af forliget.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Vi modtog flere end 200 klager efter Totalkredits bidragsforhøjelse i 2016. På baggrund af de klager har vi vurderet, at der var grundlag for at rejse erstatningskrav i nogle af sagerne. Med forliget tilbyder Nykredit og Totalkredit kompensation til den gruppe af kunder, hvor selskabernes overtrædelse af god skik kan have påvirket kundernes beslutning om låneomlægning, uanset om låneomlægningen faktisk har påført dem et tab i dag. Det er positivt.” 

”Det er vigtigt, at vi som forbrugere får alle de oplysninger fra vores rådgivere, som har betydning for de beslutninger, vi skal tage. Det gælder særligt prisoplysninger, og bidragssatsen er en væsentlig del af prisen for et realkreditlån.”

”Vi har haft en god forhandling med Nykredit. Nykredits analyse af de låneomlægningssager, som Nykredit har rådgivet i, har gjort det muligt at indgå et forlig ud fra generelle kriterier, der afgrænser kundegrupperne i forhold til de opnåede fordele ved omlægningerne.”

Fakta:

Hvad skal man gøre, hvis man er berettiget til kompensation efter forliget?

Nykredit Realkredit/Totalkredit vil i januar 2019 sende et brev til de kunder, der er omfattet af forliget, med et nærmere beskrevet tilbud om kompensation. Hvis man vil acceptere det tilbud, skal man følge anvisningerne i brevet.

Forbrugerombudsmanden understreger, at det er op til forbrugerne selv at vurdere, om de vil tage imod tilbuddet eller for eksempel hellere vil have prøvet deres sag ved Realkreditankenævnet eller ved domstolene.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke er omfattet af forliget?

Forbrugerombudsmanden anbefaler forbrugere, der har omlagt deres lån fra Nykredit til Totalkredit via et pengeinstitut i perioden fra april 2012 til oktober 2016 til snarest at kontakte Totalkredit, hvis de mener, at de har lidt et tab som følge af mangelfuld rådgivning i pengeinstitutterne.

Selskaberne har tilkendegivet over for Forbrugerombudsmanden, at de vil yde kompensation i op til 6 måneder efter forligsaftalens offentliggørelse, hvis der mod forventning er kunder, som har lidt et erstatningsberettiget tab som følge af, at de ikke i rådgivningen er blevet oplyst om, at bidragssatsen for Nykredit lån kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse.

Se forligsteksten 

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.