Skip navigation

Forbrugerombudsmanden overvejer gruppesøgsmål mod Husejernes Forsikring

14. juni 2018

Forbrugerombudsmanden vurderer muligheden for at anlægge et gruppesøgsmål på vegne af kunder, der har lidt tab, efter at Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS gik konkurs i 2016. Et gruppesøgsmål vil i givet fald ikke omfatte alle selskabets kunder.

Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber har i dag offentliggjort en advokatredegørelse, der konkluderer, at den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring har handlet ansvarspådragende i forbindelse med selskabets markedsføring af forsikringer i Gable Insurance. Både Husejernes Forsikring og Gable Insurance gik konkurs i 2016.

Forbrugerombudsmanden vurderer nu muligheden for at anlægge et gruppesøgsmål på vegne af nogle af de kunder, der har lidt tab i forbindelse med selskabets konkurs. Et gruppesøgsmål vil kunne anlægges mod den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring eller mod forsikringsselskabets samarbejdspartnere i ind- og udlandet.

Et gruppesøgsmål kan dog ikke omfatte alle 26.000 kunder, der har tegnet forsikring i selskabet. Det skyldes primært, at det er en betingelse for at anlægge et gruppesøgsmål, at gruppens krav har en betydelig lighed. I et gruppesøgsmål vil en domstol nemlig ikke kunne tage stilling til hver enkelt deltagers individuelle sag.

Det indgår også i Forbrugerombudsmandens overvejelser, at det vil være usikkert, om de sagsøgte formår at betale kravet, hvis et gruppesøgsmål anlægges og vindes.

Folketinget vedtog i 2016 en lovændring, der betød, at danske kunder i Gable Insurance var omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskabers dækningsområde. Alligevel har mange kunder lidt tab. Eksempelvis har kunder, der har fået en skade dækket af Garantifonden, måttet betale en forhøjet selvrisiko på 20.000 kroner. Kunderne har også selv måttet betale for nye forsikringer, hvis de ville bevare den tabte dækning.

Kunder, der har tegnet forsikring i Gable Insurance gennem Husejernes Forsikring, har fortsat mulighed for at anmelde deres krav i konkursboet for det liechtensteinske selskab, da fristen er blevet forlænget til den 1. september 2018. Krav kan anmeldes her

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Mange husejere har lidt et tab, efter at Husejernes Forsikring gik konkurs. Advokatredegørelsen om Husejernes Forsikring konkluderer, at den tidligere ledelse har handlet ansvarspådragende. Nu vil vi nærlæse redegørelsen og tage stilling til, om vi skal føre et gruppesøgsmål på vegne af nogle af selskabets kunder. Det skal vi, hvis der er udsigt til, at det kan hente nogle af de tabte penge hjem.”

Forbrugerombudsmanden er løbende i dialog med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der i slutningen af 2017 anlagde sag mod tre af Husejernes Forsikrings udenlandske samarbejdspartnere. Garantifonden har oplyst, at den i forlængelse af advokatredegørelsen også vil vurdere mulighederne for at anlægge sag mod den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring.

Læs advokatredegørelsen.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

 

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.