Skip navigation

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Alka for vildledende markedsføring

01. august 2018

Forbrugerombudsmanden vurderer, at forsikringsselskabet Alka har vildledt forbrugerne ved at markedsføre bilforsikringer som prisfaste, hvis bilen fik en skade. Derfor har Forbrugerombudsmanden anmeldt selskabet til politiet for at overtræde markedsføringsloven.

Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. Det sagde Alka i en reklame, der blev sendt på tv og på Alkas Youtube-kanal i perioden fra februar 2016 til november 2017.

Alligevel kunne man finde følgende bestemmelse i Alkas forsikringsbetingelser: ”Vi kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade.

Det fremgik også af betingelserne, at forbrugere, der havde haft en skade, ville få deres selvrisiko forhøjet med 4.000 kr. i det efterfølgende år.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det var vildledende, når Alka på denne måde markedsførte sin bilforsikring som prisfast og samtidig fastholdt retten til at ændre prisen.

Derfor har Forbrugerombudsmanden anmeldt Alka til politiet for at overtræde vildledningsforbuddet i markedsføringsloven.

Alka har oplyst over for Forbrugerombudsmanden, at Alka har benyttet adgangen til at hæve forsikringens pris efter en skade 92 gange.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Alka har i sin markedsføring givet forbrugerne en forventning om, at prisen på en bilforsikring ikke vil stige ved skader på bilen. Det er vildledende markedsføring, når forsikringsselskabet samtidig har aftalebetingelser, hvor der står, at prisen faktisk kan stige ved skader.”

”Når man siger én ting i en reklame, men skriver noget andet i sine vilkår, så får forbrugerne ikke det produkt, de er blevet stillet i udsigt. Det er efter vores vurdering i strid med loven, og derfor har vi meldt Alka til politiet.”

Retsgrundlaget

Markedsføringslovens § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, kan straffes med bøde.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.